yoğunlaşma

  1. C

    Yoğunlaşma

    Yoğunlaşma: Havadaki su buharının katı veya sıvı hale dönüşmesine yoğunlaşma denir. Yoğunlaşmanın temel nedeni sıcaklığın düşmesidir.
  2. A

    Su Döngüsü

    Su Döngüsü (Çevrimi) Nedir? Su çevrimi, yeryüzünde, yeraltında ve atmosferde suyun mevcudiyetini ve hareketlerini tasvir eder. Dünyadaki su daima hareket halindedir, Buz halden sıvı hale, sıvı halden buhar haline ve buhar halinden tekrar sıvı haline dönen suyun bu hareketi süreklilik arz eder...
Üst