yaşam birliği


  1. C

    Yaşam Birliği

    Yaşam Birliği: Belli çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayan popülasyonların bir araya gelmesiyle oluşan topluluk, komünite.
Üst