yağış

  1. C

    Çiy

    Çiy: İlkbahar ve yaz mevsiminde havadaki su buharının soğuk zeminler üzerinde veya bitkilerin yaprakları üzerinde su tanecikleri şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşan bir yağış çeşididir.
  2. C

    Dağ Yağmuru

    Dağ Yağmuru: Hava akıntılarının, yer kabartılarına, bu arada çoğunca dağlara, çarparak yükselmesi sırsında yağan yağmurlar.
  3. C

    Dolu

    Dolu: Dikey yönlü hava hareketlerinin çok güçlü olduğu bulutlardaki su damlacıklarının 0°C nin altında aniden donmasıyla oluşan iri buz taneleri şeklindeki bir yağış çeşididir. Dolu yağışı daha çok ilkbahar ve yaz aylarında görülür.
  4. C

    Hiyetograf

    Hiyetograf: Yağış şiddetinin zamanla değişimini gösteren eğriye hiyetograf denir.
  5. C

    Kar

    Kar: Havadaki su buharının, 0°C nin altında yoğunlaşmasıyla oluşan buz kristallerinin birleşmesiyle oluşan bir yağış çeşididir.
  6. C

    Kırağı

    Kırağı: Havadaki su buharının soğuk cisimler üzerinde, 0°C den düşük sıcaklıklarda buz kristalleri şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşan bir yağış çeşididir. Sonbahar aylarında ya da kış başlarında görülür.
  7. C

    Kırç

    Kırç: Havadaki su buharının çok soğumuş ağaç dalları, tel, saçak, vb. cisimler üzerinde yoğunlaşarak buz tabakası haline gelmesi sonucu oluşan bir yağış çeşididir. Kırağıdan ayrılan yönü, buz kristallerinin tabakalar oluşturmasıdır.
  8. C

    Bulut Tohumlaması

    Bulut Tohumlaması: Kasırgaları zayıflatmak yada kurak bölgelerde "yağmur oluşturmak" için kullanılan deneysel bir işlem.
  9. C

    Başucu Yağmurları

    Başucu Yağmurları: Dönenceler arasındaki kuşakta güneşin baş uç da bulunduğu sıralarda yağan bol yağmurlar.
  10. C

    Okyanus Yağmurları

    Okyanus Yağmurları: Dünya'nın oluşumu sırasında yıllar boyu yağarak okyanusları oluşturduğu tahmin edilen yağışlar.
  11. C

    Ombro

    Ombro : Yağış, yağmur.
  12. C

    Ombrohore

    Ombrohore : 1- Vejetasyon döneminde 50 mm. den az yağış alan bölgelerde hava nemi ne olursa olsun orman yetişmesi olanaksızdır. Bu sınıra Ombrohore denir. 2- Vejetasyon döneminde gerekli yağışın 100 mm.nin altında kaldığı, bu sebepten orman yetişmesinin olanaksız olduğu yağış sınırı.
  13. C

    Plüviyograf

    Plüviyograf : Atmosferden yer yüzeyine düşen yağışı diyagram üzerine kaydeden alettir. Plüviyograf
  14. C

    Plüviyometre

    Plüviyometre : Atmosferden yer yüzeyine düşen yağışı direkt olarak ölçen alettir. Plüviyometre
  15. C

    Akış

    Akış: Yağışlardan gelen suların göllere, denizlere akışı olayı. Daha geniş anlamıyla suların yeryüzündeki hareketi.
  16. C

    Virga

    Virga: Bulutun alt tabanına bitişik olarak görülen fakat yere kadar uzanmayan yağış demetidir.
  17. C

    Yağmur

    Yağmur: Bulutu oluşturan su taneciklerinin büyümesiyle oluşan su damlalarıdır. Buluttaki su tanecikleri ilk aşamada çok küçük boyuttadır. Havanın soğumasıyla bu tanecikler birleşir, boyutları büyür ve ağırlaşır. Yoğunlaşmanın devam etmesi ile ağırlığı artan su damlaları yağış şeklinde yere düşer.
  18. C

    Yağış Rejimi

    Yağış Rejimi: Yağışın yıl içerisinde, günlere, aylara ve mevsimlere dağılışına yağış rejimi denir.
  19. C

    Yağmur yağdıktan sonra neden toprak kokar?

    Yağmur yağdıktan sonra neden toprak kokar? Yağmur sonrası hissedilen güzel kokuların bir kaynağı, toprakta yaşayan Actinomycetes grubu içinde yer alan bazı bakterilerdir. Toprakta yaşayan en küçük canlılardan olan bu bakteriler, en çok nemli ve karanlık ortamlarda gelişirler. Çevre koşullarının...
  20. C

    Dünyanın En Yağışlı Bölgeleri

    Dünyanın En Yağışlı Bölgeleri Dünya'da en fazla yağış alan yerler: Ekvatoral bölge. Orta kuşak karalarının batı kıyıları Muson bölgeleridir.
Üst