uzaktan algılama

  1. C

    Uzaktan algılama

    Uzaktan algılama: Yeryüzünün ve yer kaynaklarının incelenmesinde onlarla fiziksel bağlantı kurmadan kaydetme ve inceleme tekniği.
Üst