ultra yüksek isı

  1. C

    UHT (Ultra Yüksek Isı)

    UHT (Ultra Yüksek Isı): Sütün 3-5 saniye süre ile yüksek ısı işlemine tabi tutulmasıdır. Bu yöntem ile sütün besin değeri korunur.
Üst