türkiye'nin tarım ürünleri


  1. B

    Türkiye’de Devlet Kontrolünde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

    Türkiye’de Devlet Kontrolünde Yetiştirilen Tarım Ürünleri Pirinç (Çeltik): Çeltik ekim alanlarında sivrisinek çok geliştiğinden sıtma hastalığına neden olmaktadır. Bu yüzden ekim alanları devlet kontrolü altındadır. Şekerpancarı: Fabrikaların işlem hacminin üzerindeki üretimi kontrol altına...
Üst