türkiye'nin coğrafi bölgeleri


 1. C

  Karadeniz Bölgesi Hakkında Genel Bilgiler

  KARADENİZ BÖLGESİ 1- Türkiye’nin kuzeyinde yer alır. 2- Yüzölçümü bakımından üçüncü büyük bölgemizdir. 3- Batı Karadeniz Bölümü, Orta Karadeniz Bölümü ve Doğu Karadeniz Bölümü olarak üç bölüme ayrılır. 4- Dağlar kıyıya paralel uzanır. Bu yüzden: a- Boyuna kıyılar görülür b- Kıyıda...
 2. C

  Akdeniz Bölgesi'nin Genel Özellikleri

  Akdeniz Bölgesi'nin Genel Özellikleri Türkiye'nin coğrafya bölgelerinden biridir. Yurdumuzun güneyini kaplar. Akdeniz kıyıları boyunca, Toros dağlarının yayıldığı alanlara kadar sokulur. Böylece 120 - 180 kilometre genişliğinde bir şerit gibi, doğudan batıya doğru kıyı boyunca uzanır. Kuzeyinde...
 3. C

  Marmara Bölgesi'nin Genel Özellikleri

  Marmara Bölgesi'nin Genel Özellikleri Yurdumuzun coğrafya bölgelerinden biri de Marmara Bölgesidir. Trakya'yı ve Anadolu'nun Marmara Denizine komşu olan bölümlerini içine alır. Karadeniz ve Ege Bölgeleri arasında, tabiat şartları ve ekonomik hayat bakımından bir geçit alanıdır. Asya...
 4. C

  Karadeniz Bölgesi'nin Genel Özellikleri

  Karadeniz Bölgesi'nin Genel Özellikleri Karadeniz Bölgesi, yurdumuzun kuzeyinde, adını aldığı deniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Doğuda Gürcistan sınırından başlar, batıda Bilecik ve Adapazarı ovasının doğusuna kadar devam eder. Karadeniz Bölgesi kapladığı alan bakımından üçüncü büyük...
 5. C

  Ege Bölgesi'nin Genel Özellikleri

  Ege Bölgesi'nin Genel Özellikleri Adını Ege Denizinden alan, üçüncü küçük bölgemizdir. Batısı Edremit Körfezinin kuzeyinden Marmaris'in doğusuna kadar Ege Deniziyle sınırlanmıştır. Doğuda, Afyon yöresinde, Orta Anadolu'ya doğru uzanır. Bölgenin yer şekillerini, doğu-batı doğrultusunda birbirine...
 6. C

  Doğu Anadolu Bölgesi'nin Genel Özellikleri

  Doğu Anadolu Bölgesi'nin Genel Özellikleri Bölge, doğusunda Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran ve güneyinde Irak sınırından başlayıp, Anadolunun ortalarına doğru daralarak uzanır. Yüzölçümü en geniş olan coğrafi bölgemizdir (Türkiye topraklarının yaklaşık %20sini kaplar). Yüzölçümünün çok...
 7. C

  İç Anadolu Bölgesi'nin Genel Özellikleri

  İç Anadolu Bölgesi'nin Genel Özellikleri Anadolu'nun orta kısmını teşkil eden coğrafî bölge. Kuzey Anadolu, Toros Dağları ve İçbatı Anadolu eşiği tarafından kuşatılmış yüksek düzlükler alanıdır. Birinci Türk Coğrafya Kongresine (1941) göre çizilen sınırları içinde yüzölçümü 151.275 km2dir...
 8. C

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Genel Özellikleri

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Genel Özellikleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yurdumuzun güneydoğusunda bulunur. Yüzölçümü ve nüfusu bakımından Türkıyenın en küçük bölgesıdır. Kuzeyınde, Güneydoğu Torosların çızmış olduğu yay. Doğu Anadolu Bölgesı ıle sınırını oluşturur. Batıda ıse Hatay-Maraş...
 9. A

  Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri .ppt

  Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri .ppt Coğrafi bölgelerimiz ile ilgili bir sunu http://yadi.sk/d/mDugagysEYzRB
 10. A

  Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Test Soruları

  Coğrafi bölgelerimizle ilgili test soruları İndir: http://ul.to/cqvzqdw6
Üst