türkiyenin coğrafi bölgeleri


  1. C

    Türkiye'nin Coğrafi Bölgelerinin Yüzölçümleri

    Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin yüzölçümlerine göre büyükten küçüğe sıralanışı: Türkiye'nin yüzölçümü en büyük bölgesi Doğu Anadolu Bölgesidir. Türkiye'nin yüzölçümü en küçük bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesidir • Doğu Anadolu Bölgesi ----------- 171.000 km² • İç Anadolu Bölgesi...
Üst