türkiye'nin akarsuları


 1. J

  Türkiye’deki Önemli Akarsular ve Döküldükleri Yerler

  Türkiye’deki Önemli Akarsular ve Döküldükleri Yerler Karadeniz’e Dökülen Akarsular Çoruh Harşit Yeşilırmak Kızılırmak Filyos Bartın Sakarya Marmara Denizi’ne Dökülen Akarsular Susurluk (Simav Çayı) Biga Çayı Gönen Çayı Ege Denizi’ne Dökülen Akarsular Meriç Bakırçay Gediz Büyük Menderes...
 2. A

  Karadeniz Bölgesinin Önemli Akarsuları

  Karadeniz Bölgesinin Önemli Akarsuları Kızılırmak - Başlıca kolları; Delice Irmağı - Devrez - Gökırmak Yeşilırmak - En büyük kolu; Kelkit Çayı Sakarya - Başlıca Kolları; Porsuk Çayı - Ankara Çayı Çoruh - Çok sayıda kolu vardır. Doğankent Çayı (Harşit Çayı) Filyos Çayı (Yenice Irmağı) Melet...
 3. B

  Türkiye'de Kaynağını Göllerden Alan Akarsular

  Türkiye'de Kaynağını Göllerden Alan Akarsular • Beyşehir gölünden çıkan Çarşamba suyu • Eğirdir gölünden çıkan Kovada çayı • Manyas gölüne ulaşıp, tekrar gölden çıkan Koçaçay • Ulubat gölünü ulaşıp tekrar gölden çıkan Kemalpaşa- Orhaneli • Erzurum ovasının doğu ve güneyindeki bataklık ve...
 4. C

  Eşen Çayı

  Eşen Çayı Anadolu’nun başlıca akarsularından biridir. Uzunluğu 120 km., yağış alanı 1200 km2 dir. Çayın kaynakları, kalker yapılı Kızılcadağ (2600 m.) dadır. Bu çevrenin dağlarından ve Yazır gölünden (1500 m.) inen derelerle beslenen çay, daha sonra birçok gür kollarla beslenerek, Seki...
 5. C

  Dalaman Çayı

  Dalaman Çayı Dalaman Çayı küçük fakat suyu bol Akdeniz havzası akarsularından. Gülhisar’ın güneyinde Yeşilgül Dağının kuzey yamaçlarından çıkar. Acıpayam yakınlarına kadar kuzey yönünde akar. Bu sırada suyu bol değildir. Eşler dağından gelen küçük çaylarla birleşerek suyu bollaşır. Acıpayam...
 6. C

  Küçük Menderes Nehri

  Küçük Menderes Nehri Küçük Menderes, Ege yöresinde Bozdağlardan doğan bir nehirdir. Kendi ismi ile anılan bu ovayı sulayarak, Selçuk İlçesinin batısından denize dökülür. Küçük Menderes'in alüvyon getirip kıyı çizgisinden sürekli olarak ilerlemiş olması neticesinde, ilk çağların en önemli liman...
 7. C

  Büyük Menderes Nehri

  Büyük Menderes Nehri Büyük Menderes (Yunanca: Μαίανδρος, Maiandros), Batı Anadolu’nun en büyük nehridir ve Büyük Menderes Havzası’nın ana sulama kaynağıdır. Küfi Suyu ve Banaz Çayı kollarının birleşmesiyle oluşur ve Ege denizine dökülür. Uzunluğu 548 km’dir. Büyük Menderes ovası bataklıkları...
 8. C

  Gediz Nehri

  Gediz Nehri Gediz Nehri Anadolu'dan Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nden sonra ikinci büyük akarsudur. İç Batı Anadolu’daki Murat, Eğrigöz ve Şaphane dağlarından inen suların birleşmesiyle oluşan Gediz Nehri, batıya doğru ilerlerken, kuzeyden Kunduzlu, Selendi, Deliiniş ve Demrek...
 9. F

  Türkiye'nin Akarsu Havzaları

  Türkiye'nin Akarsu Havzaları Ülkemizde bulunan akarsu havzaları ile ilgili bir doküman. http://www.4shared.com/file/132863927/8abb614/Trkiyenin_Akarsu_Havzalar.html
 10. F

  Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri

  Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri Türkiye, iklim koşulları ve yer şekillerinin çeşitliliğine bağlı olarak sık bir akarsu ağına sahiptir. • Topraklarımızdan kaynağını alan çok sayıda akarsu, altı önemli havza ile bazı kapalı havzalara su taşır. • Akarsularımızın uzunlukları fazla...
 11. A

  Kaynağını Türkiye'den Alan ve Başka Ülkelerde Denize Dökülen Akarsular

  Kaynağını Türkiye'den Alan ve Sınırlarımız Dışında Denize Dökülen Akarsular Çoruh : Gürcistan'dan Karadeniz'e Fırat : Basra Körfezi'ne Dicle : Basra Körfezi'ne Zap: Basra Körfezi'ne Aras : Hazar Denizi'ne Kura : Hazar Denizi'ne Arpaçay : Hazar Denizi'ne dökülür.
 12. A

  Kızılırmak Hangi İllerden Geçer?

  Kızılırmak Hangi İllerden Geçer? Türkiye'nin sınırları içerisindeki en uzun akarsuyu olan Kızılırmak, 1.355 km uzunluğa sahiptir. Kızılırmak'ın başlangıç yeri Sivas'tır. Sivas'ın İmranlı ilçesinde Kızıldağ'dan kaynağını alır ve Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e dökülür. Kızılırmak'ın...
 13. A

  Kaynağını Başka Ülkelerden Alan ve Türkiye'de Denize Dökülen Akarsular

  Sınırlarımız Dışında Doğup Ülkemizde Denize Dökülen Akarsular Meriç : Kaynağını Bulgaristan'dan alır ve Ege Denizi'ne dökülür. Asi: Kaynağını Suriye'den alır ve Akdeniz'e dökülür.
 14. B

  Türkiye’nin Akarsuları Etkinlik Çalışması

  Word formatında Türkiye’nin Akarsuları Etkinlik Çalışması İndir:http://www.4shared.com/document/HdED3AaF/Trkiyenin_Akarsular.html
 15. B

  Türkiye'nin Dilsiz Akarsular ve Göller Haritası

  Türkiye'nin Dilsiz Akarsular ve Göller Haritası İndir: http://yadi.sk/d/5k5ga6-62uF7j R. SAYGILI hocamıza teşekkürler.
 16. B

  Türkiye'nin Dağları, Ovaları, Platoları ve Gölleri - Etkinlik

  Türkiye'nin Dağları, Ovaları, Platoları ve Gölleri - Etkinlik İndir: http://yadi.sk/d/FIeFngby3Mper R. Saygılı hocamıza teşekkürler...
 17. C

  Türkiye'nin Akarsuları ve Barajları - SUNU | Feyzullah Demir

  Türkiye'nin Akarsuları ve Barajları - SUNU | Feyzullah Demir Akarsular ve barajlar animasyonlu sunu. http://yadi.sk/d/qp3MRztb2qJjm
 18. A

  Türkiye Akarsularında Neden Taşımacılık Yapılmaz

  Türkiye Akarsularında Neden Taşımacılık ve Ulaşım Yapılmaz Ülkemiz akarsularında ulaşım ve taşımacılık yapılmamasının temel nedenleri şunlardır:  Rejimlerinin düzensiz olması  Akış hızları ile yatak eğimlerinin çok olması  Denge profiline ulaşmamış olmaları  Boylarının kısa olması
 19. A

  Türkiye'nin En Uzun On Akarsuyu

  Türkiye'nin En Uzun On Akarsuyu Sırası Akarsu Uzunluğu ( km ) Döküldüğü Deniz 1. Kızılırmak - 1.355 km - Karadeniz 2. Fırat - 971 Basra km - Körfezi 3. Sakarya - 824 km - Karadeniz 4. Büyük Menderes - 584 km - Ege 5. Seyhan - 560 km - Akdeniz 6. Aras - 548 km - Hazar Denizi 7. Dicle - 523 km -...
Üst