tüf

 1. C

  Masael

  Masael: Kısmen tüf ve daha çok kalın lav örtülerinden oluşan, akarsularla derin bir biçimde yarılmış yüksek platolardır. Lav örtüsü platosu.
 2. C

  İgnimbirit

  İgnimbirit : Volkanik tüflerden oluşan, kolay işlenebilir, yumuşak bir taş.,
 3. C

  Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları

  Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları Bazalt Andezit Volkan camı (Obsidiyen Tüf İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları
Üst