tortul kayaçlar

 1. C

  Çakıl Kayaç

  Çakıl Kayaç: Köşeli ya da yuvarlak çakılların doğal bir çimento ile birbirine kenetlenmesinden oluşan tortul kayaç.
 2. C

  Metamorfizma

  Metamorfizma : Tortul ve volkanik kayaların yüksek sıcaklık ve basınç şartları altında uğradıkları katı haldeki mineralojik ve yapısal değişikliktir.
 3. C

  Asfaltit

  Asfaltit: Petrolün ayrışması ile oluşmuş tortul kayaların gözeneklerinde yer alan organik tortul. İçerisinde bol miktarda nem ve kükürt bulunur.
 4. C

  Sedimenter Tortul Kayaçlar

  Sedimenter Tortul Kayaçlar : Yeryüzüne etkili fiziksel ve kimyasal koşullar altında aşınıp, taşınan ilksel kayaların parçalarının birikmesiyle oluşan kayalardır.
 5. C

  Kayaçlar ve Sınıflandırılması - Sunu

  Kayaçlar ve Sınıflandırılması - Sunu Kayaçlarının sınıflandırılması ve özellikleri konusunda hazırlanmış bir sunum. İndir: http://yadi.sk/d/Af79EDen488yu Hazırlayan: Gökmen ÖZER
 6. A

  Kayaçlar (Sunu)

  Kayaçlar (Sunu) Kayaçlar konusunda Mehmet Ali Ercan hocamız tarafından hazırlanmış sunu. Boyut: 35,9 Mb İndir:Topoğrafya ve Kayaçlar Sunu Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 7. C

  Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları

  Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları Bazalt Andezit Volkan camı (Obsidiyen Tüf İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları
 8. C

  İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları

  İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları Granit Siyenit Diorit Gabro Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları
Üst