tortul kayaçlar

 1. C

  Çakıl Kayaç

  Çakıl Kayaç: Köşeli ya da yuvarlak çakılların doğal bir çimento ile birbirine kenetlenmesinden oluşan tortul kayaç.
 2. C

  Metamorfizma

  Metamorfizma : Tortul ve volkanik kayaların yüksek sıcaklık ve basınç şartları altında uğradıkları katı haldeki mineralojik ve yapısal değişikliktir.
 3. C

  Asfaltit

  Asfaltit: Petrolün ayrışması ile oluşmuş tortul kayaların gözeneklerinde yer alan organik tortul. İçerisinde bol miktarda nem ve kükürt bulunur.
 4. C

  Sedimenter Tortul Kayaçlar

  Sedimenter Tortul Kayaçlar : Yeryüzüne etkili fiziksel ve kimyasal koşullar altında aşınıp, taşınan ilksel kayaların parçalarının birikmesiyle oluşan kayalardır.
 5. C

  Kayaçlar ve Sınıflandırılması - Sunu

  Kayaçlar ve Sınıflandırılması - Sunu Kayaçlarının sınıflandırılması ve özellikleri konusunda hazırlanmış bir sunum. İndir: http://yadi.sk/d/Af79EDen488yu Hazırlayan: Gökmen ÖZER
 6. A

  Kayaçlar (Sunu)

  Kayaçlar (Sunu) Kayaçlar konusunda Mehmet Ali Ercan hocamız tarafından hazırlanmış sunu. Boyut: 35,9 Mb İndir:Topoğrafya ve Kayaçlar Sunu Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 7. C

  Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları

  Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları Bazalt Andezit Volkan camı (Obsidiyen Tüf
 8. C

  İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları

  İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları Granit Siyenit Diorit Gabro
Üst