toprak


 1. C

  Toprak Adzorbsiyonu

  Toprak Adzorbsiyonu : Kirleticilerin toprak zerreleri üzerinde tutularak birikmesi, toprak zerrelerinin kirleticileri emmesi olayı.
 2. C

  Zonal (Yerli) Topraklar

  Zonal (Yerli) Topraklar: İklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün horizonların görüldüğü topraklardır. Bu topraklar, yer kabuğunu oluşturan taşların bulundukları yerde uzun yıllar boyunca ayrışmaya uğramasıyla meydana gelirler. Bir bölgede hüküm süren iklim şartları ve bitki...
 3. C

  Kahverengi ve Kestane Renkli Bozkır (step) Toprakları

  Kahverengi ve Kestane Renkli Bozkır (step) Toprakları: Orta kuşakta yarı kurak iklim bölgelerinde bozkırların altında oluşan toprak türüdür. Yağış 500 mm’nin altındaysa kahverengi step toprakları, yağış fazlaysa kestane renkli bozkır toprakları görülür. Yıkanmanın az olması nedeniyle kireç oranı...
 4. C

  Laterit Topraklar

  Laterit Topraklar: Ekvatoral ve nemli tropikal bölgelerde oluşan topraklardır. Toprak içindeki demir bileşikleri, nemin etkisiyle oksitlenerek toprağın kiremit kırmızısı bir renk almasını sağlamıştır. Yağış ve sıcaklığın fazla olduğu bu bölgelerde kimyasal çözünme fazladır. Ekvatoral bölge bitki...
 5. C

  Tınlı Toprak

  Tınlı Toprak : İçinde, birbirinin olumsuz yönlerini giderecek ölçüde kum, mil ve kil bulunan ve kültüre elverişli iyi nitelikli toprak türü.
 6. C

  Toprak Tekstürü

  Toprak Tekstürü: Toprağın içindeki malzemelerin nispi miktarları ve bunların birbirlerine göre oranları.
 7. A

  Toprak Erozyonu ve Bitki Örtüsü

  Toprak Erozyonu ve Bitki Örtüsü Toprak Erozyonu · Toprak Nedir? · Toprak Erozyonu Bitki Örtüsü · Doğal Bitki Örtüsü · Doğal Olmayan Bitki Örtüsü http://www3.tema.org.tr/Sayfalar/CevreKutuphanesi/Pdf/Erozyon/ToprakErozyonuVeBitki.pdf
 8. A

  Çöller Yağmur Ormanlarının Topraklarını Zenginleştiriyor.

  Çöller Yağmur Ormanlarının Topraklarını Zenginleştiriyor. Amazon yağmur ormanlarındaki inanılmaz bitki zenginliğinin, Sahra çölündeki tek bir vadiden kaynaklanan ve bu bitkiler için bol miktarda besin içeren çöl tozuna bağımlı olduğu, kulağa inanılacak gibi gelmiyor. Ancak, İsrail’deki...
 9. C

  Yağmur yağdıktan sonra neden toprak kokar?

  Yağmur yağdıktan sonra neden toprak kokar? Yağmur sonrası hissedilen güzel kokuların bir kaynağı, toprakta yaşayan Actinomycetes grubu içinde yer alan bazı bakterilerdir. Toprakta yaşayan en küçük canlılardan olan bu bakteriler, en çok nemli ve karanlık ortamlarda gelişirler. Çevre koşullarının...
 10. K

  Tarlalarda Toprağa Neden Gübre Karıştırılır?

  Tarlalarda Toprağa Neden Gübre Karıştırılır? Toprakta yetiştirilen tarım ürünleri toprağın ihtiyacı olan minerallerin önemli bir kısmını tüketirler. Oysa azot, fosfat, potasyum, magnezyum ve kükürt gibi mineraller bitkilerin yetişebilmesi için önemli bir ihtiyaçtır. Çünkü bitkiler...
 11. B

  Toprak Kirliliğine Karşı Alınabilecek Tedbirler

  Toprak Kirliliğine Karşı Alınabilecek Tedbirler • Tarım ilaçlarının toprağa zarar vermeyecek şekilde bilinçli olarak kullanılması, • Gübre kullanımında bilinçli hareket edilmesi, • Katı atıkların uygun alanlarda Mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi, • Atık suların (özellikle tehlikeli...
 12. C

  Toprak oluşumunu etkileyen faktörler

  Toprak oluşumunu etkileyen faktörler Toprak oluşumunda ve toprağın belli özelliklerinin ortaya çıkmasında bazı faktörler etkili olmaktadır. Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır: 1. İklim 2. Bitki örtüsü 3. Ana kayanın özelliği 4. Arazinin yükselti ve eğim durumu 5. Zaman 1.İklim iklim...
 13. F

  Toprakların Sınıflandırılması

  TOPRAKLARIN SINIFLANDIRILMASI Benzer özellikler gösteren topraklar, aynı kategori altında toplanmak sureti ile bir çok sınıflandırma sistemi yapılmıştır. Toprak sınıflandırılmasında kullanılan kriterler, toprağın tekstürü, rengi, verimliliği ve genetik özellikleridir. Sınıflandırma...
 14. C

  Toprak Katmanları ve Oluşumlarına Göre Toprak Çeşitleri

  Toprak Profili ve Katmanları (Horizonları) Bir toprak profili incelendiğinde yüzeyden alta doğru fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişiklik gösterdiği görülür, topraktaki bu değişmelere göre topraklar ayırt edilir ve sınıflandırılır. Normal bir toprak profiline bakıldığında yandaki şekilde...
 15. B

  Toprak Oluşumu (Bulmaca)

  Toprak oluşumu konusunda hazırladığım bulmaca. İNDİR: https://yadi.sk/d/QTySAJ5qcGUkX veya İNDİR
 16. B

  Türkiye Toprak Haritası Etkinlik Çalışması (sayfa 110)

  Kitabınızdaki Türkiye Toprak Haritası’nı inceleyerek soruları cevaplandırınız. 1-Kahverengi Orman topraklarının Karadeniz kıyılarında yaygın olmasının sebepleri: Kahverengi orman toprakları orman örtüsü altında oluştuğu için Karadeniz kıyılarında daha yaygındır. Karadeniz kıyılarında ılıman...
 17. C

  Toprağın Hikayesi - Sunu

  Toprağın Hikayesi - Sunu Toprak oluşumunu etkileyen faktörler ve toprakların sınıflandırılması konusunda hazırlanmış bir sunum. İndir: http://yadi.sk/d/58yZWvJ348C_G Hazırlayan: Gökmen ÖZER
 18. A

  Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı (Sunu)

  Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı (Sunu) Boyut: 8.50 MB İndir: Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı (SUNU) Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 19. A

  Topraklar ve Dünyadaki Toprak Çeşitleri - Sunu

  Topraklar ve Dünyadaki Toprak Çeşitleri - Sunu Topraklar ve dünyadaki toprak çeşitleri konusunda Mehmet Ali Ercan hocamız tarafından hazırlanmış sunu. Boyut: 33,5 Mb İndir: Topraklar ve Dünyadaki Toprak Çeşitleri Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
 20. C

  Dünya Toprak Nemliliği Haritası

  Dünya Toprak Nemliliği Haritası Yüksek çözünürlükte Dünya Toprak Nemliliği Haritası. İndir: http://yadi.sk/d/UrRd4vCT2x0UF
Üst