toprak kirliliği

 1. B

  Toprak Kirliliğinin Sonuçları

  Toprak Kirliliğinin Sonuçları • Topraktaki besin maddelerinin konsantrasyonu değişir. • Sudaki süspanse katı maddeler toprakta birikerek toprağın geçirgenliği gibi bazı fiziksel özelliklerini bozar. • Fenoller, deterjan molekülleri gibi bazı organik moleküller toprağa yığılmakta ve burada...
 2. B

  Toprak Kirliliğine Karşı Alınabilecek Tedbirler

  Toprak Kirliliğine Karşı Alınabilecek Tedbirler • Tarım ilaçlarının toprağa zarar vermeyecek şekilde bilinçli olarak kullanılması, • Gübre kullanımında bilinçli hareket edilmesi, • Katı atıkların uygun alanlarda Mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi, • Atık suların (özellikle tehlikeli...
 3. B

  Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri

  Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri Toprağın doğal yapısının bozulması neticesinde toprak üzerinde bitki ve hayvanlar da barındırmaz. Atık sular tarım alanlarının sulanmasında kullanılırsa içindeki kimyasal maddeler toprağa bulaşır ve kirlenmeye neden olur. Bu kimyasal maddeler...
 4. A

  Toprak Kirliliği

  Toprak Kirliliği Yirminci asrın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanması ile birlikte, toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Daha önceki asırlarda kullanılan güç ve enerji kaynaklarının yetersiz olması, nüfusun azlığı...
Üst