topoğrafya

 1. C

  Ekspozisyon

  Ekspozisyon : Dağ yamaçlarının farklı taraflarında oluşan rölyef koşulları ( topografik koşullar ).
 2. C

  Topoğrafya (Relief - Rölyef)

  Topoğrafya (Relief - Rölyef) : 1) Yer şekillerinin yeryüzüne vermiş olduğu biçim, özellik. 2) Yeryüzü engebeleri. 3) Şekil oluşturan belirli bir kuvvetin oluşturduğu şekil topluluğu (volkan topoğrafyası, akarsu topoğrafyası, buzul topoğrafyası).
 3. C

  Flüvyal Topoğrafya

  Flüvyal Topoğrafya: Akarsuların aşınma, taşınma ve birikme gibi faaliyetlerinin etkili olduğu saha.
 4. B

  Toprak Kirliliğinin Sonuçları

  Toprak Kirliliğinin Sonuçları • Topraktaki besin maddelerinin konsantrasyonu değişir. • Sudaki süspanse katı maddeler toprakta birikerek toprağın geçirgenliği gibi bazı fiziksel özelliklerini bozar. • Fenoller, deterjan molekülleri gibi bazı organik moleküller toprağa yığılmakta ve burada...
 5. C

  Türkiye Topoğrafya Haritası

  Türkiye Topoğrafya Haritası Türkiye topoğrafya haritası için R. SAYGILI hocamıza teşekkürler. Buradan indirin!.. http://yadi.sk/d/FuJD-Kyi2ujF5
Üst