tanap


  1. C

    Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının Geçtiği İller

    Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının Geçtiği İller Haritası Harita Hazırlayan: Feridun Akyıldız Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, projesinin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın...
  2. F

    TANAP Nedir?

    TANAP Nedir? Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, projesinin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru...
Üst