süper kıta


  1. C

    Lavrasya (Laurasia)

    Lavrasya (Laurasia) Lavrasya (Laurasia): Süper Kıta Pangea'nın parçalanmasından sonra günümüzdeki kuzey yarımküre kıtalarını oluşturduğu varsayılan kara parçasıdır.
Üst