siyenit

  1. C

    Siyenit

    Siyenit : Yeşilimsi, pembemsi renkli iç püskürük bir taştır. Adını Mısır’daki Syene (Asuvan) kentinden almıştır. Siyenit dağılınca kil oluşur.
  2. C

    İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları

    İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları Granit Siyenit Diorit Gabro Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları
Üst