siyenit

  1. C

    Siyenit

    Siyenit : Yeşilimsi, pembemsi renkli iç püskürük bir taştır. Adını Mısır’daki Syene (Asuvan) kentinden almıştır. Siyenit dağılınca kil oluşur.
  2. C

    İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları

    İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları Granit Siyenit Diorit Gabro
Üst