sitasyon

  1. C

    Sitasyon

    Sitasyon: Bir suyun çıktığı yer. Pınar, göz.
Üst