sıcaklık

 1. C

  Lapse-Rate

  Lapse-Rate: Yükseklikle sıcaklık değişim oranı.
 2. C

  Jeotermi

  Jeotermi: Yerkürede oluşan ısı olaylarının incelenmesi. Yerküreyle ilgili ısı şartları, sıcaklıkların dağılımı, ısı alışverişi vb. inceleyen jeofizik dalı.
 3. C

  İzoterm Haritaları

  İzoterm Haritaları : Sıcaklığı aynı olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen eğrilere izoterm (eş sıcaklık eğrisi) denir. Sıcaklığın dağılışını gösteren haritalara da izoterm haritaları denir. İzoterm haritaları yeryüzünde sıcaklığın eşit olarak dağılmadığını göstermektedir. İzoterm...
 4. C

  Adyabatik

  Adyabatik: Alçalıp yükselme sonucu oluşan ısınma yada soğuma.
 5. C

  Ayaz

  Ayaz: Sıcaklığın, donma noktasının altına düştüğü açık, durgun havalı geceler. Böyle kuru soğuklar gündüzleri de sürebilir. Ayazlı geceler, çoğunca kış aylarında olur.
 6. C

  Sıcaklık Gradyanı

  Sıcaklık Gradyanı: Yükseklikle sıcaklık değişme oranı.
 7. C

  Sıcak Hava Dalgası

  Sıcak Hava Dalgası: Herhangi bir bölgede belirli zamanlarda meydana gelen olağanüstü olaylar olarak da adlandırılan birkaç günlük ısınmalardır.
 8. C

  Bakı

  Bakı: Yamaçların güneşlenme, yağış ve rüzgar alma yönünden sahip oldukları konum. Ülkemizin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de güneye bakan yamaçlar çok güneş ışığı aldığı için kuzey yamaçlara göre daha fazla ısınır. Bu durum bitki örtüsü, tarım, yerleşme gibi bir çok olayı etkiler.
 9. C

  Yıllık Sıcaklık Farkı

  Yıllık Sıcaklık Farkı: En sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkına yıllık sıcaklık farkı denir.
 10. C

  Günlük Sıcaklık Amplitüdü

  Günlük Sıcaklık Amplitüdü: Günlük ekstrem değerler arasındaki fark. Günlük sıcaklık farkı.
 11. C

  İndirgenmiş Sıcaklık

  İndirgenmiş Sıcaklık: Bir yerin yükseltisinin sıfır (0 m) kabul edilerek hesaplanan sıcaklığına indirgenmiş sıcaklık denir. Yeryüzünde sıcaklığın enleme bağlı dağılışını gösteren haritalar çizilirken yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık değerleri...
 12. A

  Türkiye'de Sıcaklık

  KPSS Coğrafya - TÜRKİYE’NİN İKLİM ELEMANLARI A. TÜRKİYE’DE SICAKLIK Türkiye’de sıcaklığın dağılışını etkileyen temel faktörler şunlardır. Enlem: Bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığına enlem denir. Enlem etkisinden dolayı Türkiye’de güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Ancak bazı...
 13. A

  Akdeniz İkliminde Niçin Yazlar Sıcak ve Kurak, Kışlar Ilık ve Yağışlı Geçer?

  Akdeniz İkliminde Niçin Yazlar Sıcak ve Kurak, Kışlar Ilık ve Yağışlı Geçer? Akdeniz ikliminde yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı geçmesinin nedeni cephe sistemleri ve basınç merkezlerinden kaynaklanmaktadır. Kışın cephe 30° -40° enlemlerinde bulunduğundan kışlar yağışlı...
 14. C

  Güneşe yaklaştıkça hava niçin soğuyor?

  Güneşe yaklaştıkça hava niçin soğuyor? Dünyamızdaki ısının kaynağı güneş olduğuna göre ve bir dağın tepesi güneşe daha yakın iken orada hava niçin daha soğuk oluyor? Öncelikle şunu söyleyelim ki, güneş ile dünya arasındaki mesafeyi düşünürsek, bir dağın tepesine çıkmakla bu mesafedeki azalış...
 15. A

  Isı ve Sıcaklık Aynı mıdır?

  Isı ve Sıcaklık Aynı mıdır? Isı ve Sıcaklık Arasındaki Fark Isı, cisimlerin sahip olduğu potansiyel enerjidir. Birimi kaloridir. Sıcaklık ise cisimlerin sahip olduğu kinetik enerjidir. Birimi C’dir. Termometre ile ölçülür. Yani potansiyel enerjinin ortaya çıkmasıdır. Örneğin; Kömürün...
 16. C

  İklim Elemanları Sıcaklık

  İklim Elemanları Sıcaklık İklim elemanlarından olan Sıcaklık ile ilgili konular. http://www.4shared.com/document/IpNhc-SA/iklim_elemenlari_sicaklik.html
 17. B

  Dünya Yıllık Sıcaklık Farkı

  Dünya Yıllık Sıcaklık Farkı • En düşük sıcaklık farkı enlemin etkisine bağlı olarak Ekvator çevresinde görülür. • En yüksek sıcaklık farkı 65°C ile Sibirya’da görülür. • Kanada’nın kuzeyinde ise 45°C’ye ulaşan sıcaklık farkına rastlanır. • Aynı enlemlerde bulunmalarına karşı Sibirya’da yıllık...
 18. B

  Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı

  Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı • Sıcaklık Ekvator’dan kutuplara doğru azalır. • En düşük sıcaklıklar kutup bölgelerindeki karalar üzerindedir. • Alçak enlemlerde karalar denizlerden, yüksek enlemlerde denizler karalardan daha sıcaktır. • 0° - 45° Kuzey enlemleri arasında sıcaklık...
 19. B

  Dünya Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı

  Dünya Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı Kuzey Yarım Küre’de Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı • Temmuz ayı yaz mevsimine rastlar. • Sıcaklık değerleri yüksektir. Çünkü karalar bu yarım kürede geniş yer kaplar. • En sıcak yerler, 15. ve 40. paraleller arasındaki karalar üzerindedir. • İzoterm eğrileri...
 20. B

  Dünya Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı

  Dünya Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı Kuzey Yarım Küre’de Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı • Ocak ayı kış mevsimine rastlar. • En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Sibirya ve Kanada’da görülür. Buralardaki sıcaklık değerleri yıl boyunca -20°C’nin altındadır. • Yüksek sıcaklıklar Ekvator ile Yengeç Dönencesi...
Üst