sıcak suların kullanım alanları

  1. A

    Jeotermal Enerji

    Jeotermal Enerji Jeotermal enerji kaynağını yerkürenin derinliklerindeki magmadan ve kayaçlardaki radyoaktiflikle oluşan sıcaklıktan alan bir enerji türüdür. Bu etkilerin etkisiyle ısınan yeraltı suları elektrik üretmek veya konutları ısıtmak amacıyla kullanılır. Teknolojik amaçlarla kullanımı...
Üst