sanayi

  1. C

    Ham madde

    Ham madde: Bir eşyanın ya da malın yapımı için gerekli temel madde. Örneğin pamuk dokuma sanayisinin; demir cevheri demirçelik sanayiinin ham maddesidir.
  2. A

    Şehirleşme Sanayi ve Göç İlişkisi (Sunu)

    Şehirleşme Sanayi ve Göç İlişkisi (Sunu) Boyut: 7.17 MB İndir: Şehirleşme Sanayi ve Göç İlişkisi (SUNU) Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
Üst