rüzgarın frekansı


  1. C

    Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı)

    Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) Rüzgar frekans gülü Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) : Rüzgarın yıl içinde belirli bir yönden esme sıklığına rüzgar frekansı denir. Esme sıklığı rüzgar frekans gülleri ile gösterilir. Bir bölgede belirli bir sürede rüzgarların en sık estiği yöne egemen...
Üst