pakistan

  1. J

    Pakistan Hangi Kıtadadır? Pakistan'nın Sınır Komşusu Ülkeler Hangileridir?

    Pakistan Hangi Kıtadadır? Pakistan Asya Kıtasında yer alır. Pakistan’ın Kaç Sınır Komşusu Ülke Vardır? Pakistan’ın sınır komşusu olduğu ülke sayısı 4’tür. Pakistan’ın sınır komşusu olduğu ülkeler; Batıda Afganistan ve İran, Kuzeyde Çin, Doğuda ise Hindistan ülkeleri ile sınır komşusudur...
  2. A

    Hayber Geçidi

    Hayber Geçidi (Haybar olarak da yazılır), Afganistan ile Pakistan arasında, en kuzeyde yer alan, en önemli dağ geçidi. Kabil ile Peşaver kentlerini birbirine bağlar. Tarih boyunca Orta Asya ile Güney Asya arasında önemli bir ticari güzergah ve askeri amaçlar için önemli bir stratejik konumda...
Üst