orman

 1. A

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2015

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2015 Türkiye'nin orman varlığı hakkında T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. İndir: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Türkiye Orman Varlığı-2016-2017.pdf
 2. A

  Orman Kitabı

  Orman Kitabı Türkiye’nin önemli kuş, bitki ve memeli türleri mi öğrenmek istiyorsunuz? Biyolojik çeşitlilik, orman ekosistemi ve korunan alanlar hakkında bilimsel araştırma mı yapıyorsunuz? WWF-Türkiye’nin yayımladığı Ormanın Kitabı biyolojik çeşitlilik, ekosistemler ve iklim değişikliği...
 3. A

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2012

  Türkiye Orman Varlığı Kitabı - 2012 Türkiye'nin orman varlığı hakkında T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmış bir kaynak. İndir: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman Varlığımız.pdf
 4. C

  Galeri Ormanları

  Galeri Ormanları: Savanlardaki, küçük akarsu boylarında görülen, çoğunlukla 50-100 m genişliğinde, bir akarsu ağı biçiminde uzanan ve sürekli yeşil kalabilen nemli ormanlardır. Galeri ormanları olarak adlandırılmalarının nedeni, ağaçların, akarsuyun üstünü bir galeri şeklinde kapatmasıdır.
 5. C

  Fagetum

  Fagetum : Ormanların coğrafi yayılmasında, Kayınağacı ( fagus ) ile temsil edilen ılıman kuşak ormanları bölgesi.
 6. C

  Meşçere

  Meşçere: Yaş, ağaç türü kombinasyonu, büyüme ya da kuruluş şekli, bunların hepsi ya da bir kısmı ile kendisini çevresinden açık olarak ayıran ve en az bir hektar büyüklükte olan orman parçası.
 7. C

  Blukar

  Blukar : Tahribe uğramış ve kendi haline bırakılmış ormanların yerinde, çabuk büyüyenlerin egemen olduğu ikincil ormanlar.
 8. C

  Orman Amenajmanı

  Orman Amenajmanı: Ormanların verimli bir şekilde nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağının belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için biyolojik, ekonomik, teknik ve sosyal açıdan ormancılık faaliyetlerinin tümünün düzenlenmesi.
 9. C

  Ormansızlaştırma

  Ormansızlaştırma: Ekilebilir alan elde etmek, ısınma ihtiyacını karşılamak ve hammadde olarak kullanmak amacıyla ya da başka nedenler için ormanların yok edilmesi.
 10. C

  Enerji Ormanı

  Enerji Ormanı: Yakacak odun ihtiyacının karşılanması amacıyla, kısa sürede büyüyen, kendini kök ve sürgünlerle yenileyebilen ağaç türlerinden oluşan ormanlara enerji ormanı adı verilir.
 11. C

  Açmacılık

  Açmacılık: Ormanları açma ve aralama yolu ile tarla ve yerleşme yeri elde etme işidir.
 12. C

  Silvikültür

  Silvikültür: Yeni ormanların planlı olarak kurulması ve bunların doğal olarak kurulmuş ve varlığını sürdüren ormanlarla birlikte yetiştirilmesi, bakımı, gençleştirilmesi ve varlıklarının en iyi şekilde devam ettirilmesi ile ilgili ormancılık alanı.
 13. C

  Subasar Orman

  Subasar Orman: Mevsimsel yağış miktarlarına bağlı olarak taban suyu seviyesindeki değişmeler sonucu göl ve sulak, bataklık görünümünde, tabanı çeşitli ağaç ve bitki türleri ile kaplı olan ekosistem.
 14. C

  Tayga

  Tayga: Soğuk kuşakta, özellikle Sibirya'da iğne yapraklılardan sarıçam, göknar, melez ve ladinden oluşan orman.
 15. C

  Baltalık Orman

  Baltalık Orman: Yakacak odun elde etmek amacıyla, kışın yaprağını döken ağaç türlerinin kesilmesinden sonra, kesilen yerde oluşan yeni sürgünlerden yetişmiş ağaçların oluşturduğu ormanlardır.
 16. C

  Koru Ormanı

  Koru Ormanı: Tohumdan doğal gençleşme ya da fidan dikimi yoluyla oluşmuş orman.
 17. C

  Boreal Orman

  Boreal Orman : Kuzey Amerika ve Avrasya'da iğne yapraklı ağaçlardan oluşmuş soğuk ortamlarda yetişen orman.
 18. C

  Ekvatoral Yağmur Ormanları

  Ekvatoral Yağmur Ormanları: Ekvatoral iklim bölgesinin doğal bitki örtüsüdür. Çok sık oldukları için balta girmemiş ormanlar olarak da adlandırılır. Bu ormanların görüldüğü yerler her mevsim yağışlı olup yıllık yağış miktarı 2000 mm'nin üzerindedir. Bitkiler, yıl boyunca yeşil kalır. Bitki...
 19. C

  Konifer Kuzey Ormanı (Boreal Orman)

  Konifer Kuzey Ormanı (Boreal Orman): Kuzey Yarım Kürede ılıman orta enlemler ile Tundra arasında yer alan iğne yapraklı, kozalaklı ağaçlardan oluşan ormanlar.
 20. C

  Plantasyon Ormanları

  Plantasyon Ormanları: Ağaçların hızlı büyümesine elverişli sıcak ve nemli iklim bölgelerinde, hızlı büyüyen ağaç türlerinin yetiştirilmesiyle oluşan ormanlara denir.