optimum nüfus


  1. C

    Optimum Nüfus

    Optimum Nüfus: Nüfus içindeki kişi başına mümkün olan en yüksek gelire olanak veren ideal nüfus yoğunluğu.
Üst