nüfus


 1. C

  Nüfus Çalışma Kağıdı ( Kapsamlı)

  Nüfus Çalışma Kağıdı ( Kapsamlı) Farklı sayfalarda paylaştığım ve aşağıdaki kazanımların tamamını barındıran,10.ve 11. sınıflarda kullanılabilecek nüfus çalışma kağıdı; 9-10-11-12 MEB ders kitaplarından yararlanılmıştır. 10.2.1. İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun...
 2. A

  Türkiye Nüfus Yoğunluğu Haritası - 2017

  Türkiye Nüfus Yoğunluğu Haritası - 2017 İndir: https://yadi.sk/i/OHkwJ7VL3Z7ayv Kaynak: TUİK
 3. A

  Nüfus Artış Hızını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar

  Nüfus Artış Hızını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar • Doğum kontrolüyle ilgili araç gereçlerin ücretsiz dağıtılması • Evlenme yaşının sınırlandırılması • Doğum kontrol yöntemleriyle ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi. • Kısırlaştırma ve doğum kontrol yöntemlerinin teşvik edilmesi. •...
 4. A

  Nüfus Artış Hızını Artırmaya Yönelik Uygulamalar

  Nüfus Artış Hızını Artırmaya Yönelik Uygulamalar • Evlenme yaşının küçültülmesi • Doğum yapan kadınlara ücretli ve uzun süreli izin verilmesi • Çok çocuklu ailelerin bazı vergilerden muaf tutulması • Çocukların masraflarının devlet tarafından karşılanması • Ailelere her çocuk başına...
 5. B

  Dünya Nüfusunun Tarihsel Değişimi

  Dünya Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi İlk insanlardan Paleolitik çağa kadar geçen sürede nüfus artış hızının % 0,2 olduğu tahmin edilmektedir. Paleolitik Dönemde: 3 milyon Mezolitik Dönemde: 10 milyon Neolitik Dönemde: 300 milyon olduğu tahmin edilmektedir. YILLAR ------ DÜNYA NÜFUSU 1000...
 6. B

  Dünya’da Nüfus Artış Oranın Değişiminde Etkili Olan Faktörler

  Dünya’da Nüfus Artış Oranın Değişiminde Etkili Olan Faktörler Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük iken, gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı daha yüksektir. Nüfus artış oranının değişiminde etkili olan başlıca faktörler şunlardır: • Beslenme ve barınma şartlarının...
 7. B

  Dünya Nüfus Artışında Sıçramaya Neden Olan Olaylar

  Dünya Nüfus Artışında Sıçramaya Neden Olan Olaylar Dünya nüfus artışındaki üç sıçrama dönemi: Nüfus bilim uzmanları, insanlık tarihi boyunca 3 büyük sıçrama döneminin yaşandığını düşünmektedir. 1- Birinci Sıçrama Dönemi: İnsanların alet yapımını keşfetmesiyle yaşanmıştır. Bu dönem...
 8. B

  20. Yüzyıl Öncesi ve 20. Yüzyıl Sonrası Yapılan Nüfus Sayımlarının Amaçları

  Geçmişte ve Günümüzde Yapılan Nüfus Sayımlarının Amaçları Nüfus bir ülke için en önemli güç kaynağıdır. Ülkeler sahip oldukları nüfusu doğru bir şekilde değerlendirirse ülkenin kalkınması ve gelişmesi sağlanır. Bu nedenle ülke nüfusunun özelliklerini tanımak için nüfus sayımları yapılır. Nüfus...
 9. B

  Nüfuslarına Göre Kıtalar Listesi 2018

  Kıta Nüfusları 2018 Dünya nüfusunun kıtalara göre dağılımı 2018 yılı için aşağıdaki gibidir. Asya Kıtası Güney Asya (1,891,454,121) Doğu Asya (1,653,883,533) Güneydoğu Asya (655,636,576) Batı Asya (272,298,399) Orta Asya (71,860,465) Toplam Nüfus: 4,545,133,094 Afrika Kıtası Doğu Afrika...
 10. C

  Gizli İşsizlik

  Gizli İşsizlik : Tarım teknolojisi aynı kalmak koşuluyla, tarımsal iş gücünden çekildiği hâlde, üretimde farklılık yaratmayacağı düşünülen iş gücü miktarı. Gizli işsizlik daha çok tarım kesimi için söz konusu olmaktadır.
 11. C

  Nüfus Artış Hızı

  Nüfus Artış Hızı : Bir yıl içinde, doğum ve ölüm sayısına bağlı nüfus artışına doğal nüfus artış hızı ya da doğurganlık hızı denir.
 12. C

  Nüfus Dinamiği

  Nüfus Dinamiği: Doğum, ölüm ve göç olayları sonucunda nüfus içinde gerçekleşen sayısal ve yapısal değişim süreci.
 13. C

  Nüfus Patlaması

  Nüfus Patlaması Nüfus Patlaması: Üretimin artması sonucu, hayat seviyesinin yükselmesi ve sağlık şartlarının iyileşmesi sonucu çocuk ölüm oranlarının düşmesi ve ortalama ömrün uzaması nedeniyle nüfusun çok büyük oranda artış göstermesi.
 14. C

  Nüfus Politikası

  Nüfus Politikası: Nüfusun artış hızını ve niteliğini değiştirmeye yönelik her türlü uygulamalardır. Nüfus politikalarının temel hedefi, ülkelerin kalkınma düzeyi ile nüfus arasında denge kurmaktır. Dünyada uygulanan üç farklı nüfus politikası vardır. Bunlar; Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik...
 15. C

  Nüfusun Yaşlanması

  Nüfusun Yaşlanması: Doğumların azalması, sağlık şartlarının çok ileri seviyede olması sonucunda ortalama ömür süresinin uzaması ile bir yerin nüfusunda yaşlı kişilerin oranının artması.
 16. C

  Optimum Nüfus

  Optimum Nüfus: Nüfus içindeki kişi başına mümkün olan en yüksek gelire olanak veren ideal nüfus yoğunluğu.
 17. C

  Okullaşma Oranı

  Okullaşma Oranı: Okula devam eden nüfusun okula devam etmesi gereken nüfusa oranı.
 18. C

  Plebisit

  Plebisit: Referandum. Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama.
 19. C

  Azınlık

  Azınlık: Bir ülkede yaşayan, ama nüfusun çoğunluğundan din, dil, kültür ya da soy bakımından ayrılan küçük nüfus topluluğu.
 20. C

  Nüfus Yoğunluğu

  Nüfus Yoğunluğu : Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana oranıdır. Ülkenin genişliği ve toplam nüfus hakkında bilgi verir. Kişi/km² olarak gösterilir.
Üst