nüfus artışı


 1. A

  Nüfus Artış Hızını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar

  Nüfus Artış Hızını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar • Doğum kontrolüyle ilgili araç gereçlerin ücretsiz dağıtılması • Evlenme yaşının sınırlandırılması • Doğum kontrol yöntemleriyle ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi. • Kısırlaştırma ve doğum kontrol yöntemlerinin teşvik edilmesi. •...
 2. A

  Nüfus Artış Hızını Artırmaya Yönelik Uygulamalar

  Nüfus Artış Hızını Artırmaya Yönelik Uygulamalar • Evlenme yaşının küçültülmesi • Doğum yapan kadınlara ücretli ve uzun süreli izin verilmesi • Çok çocuklu ailelerin bazı vergilerden muaf tutulması • Çocukların masraflarının devlet tarafından karşılanması • Ailelere her çocuk başına...
 3. B

  Dünya’da Nüfus Artış Oranın Değişiminde Etkili Olan Faktörler

  Dünya’da Nüfus Artış Oranın Değişiminde Etkili Olan Faktörler Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük iken, gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı daha yüksektir. Nüfus artış oranının değişiminde etkili olan başlıca faktörler şunlardır: • Beslenme ve barınma şartlarının...
 4. F

  Hızlı Nüfus Artışının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları

  Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları • Üretim artar. • Vergi gelirleri artar. • Mal ve hizmetlere talep artar. • Yeni sanayi kolları ortaya çıkar. • İşçi ücretleri ucuzlar. • İhracatta rekabet kolaylaşır. • Ekonominin itici gücü olduğu için yeterli iş sahası varsa nüfus artışı üretimi...
 5. C

  Doğal Nüfus Artışı

  Doğal Nüfus Artışı: Belli bir dönemdeki doğumlar ve ölümler arasındaki fark. Bu artışa göçler nedeniyle meydana gelen artış dahil edilmez.
 6. F

  Gelişmiş Ülkelerde Nüfus Artış Hızının Düşük Olmasının Nedenleri

  Gelişmiş Ülkelerde Nüfus Artış Hızının Düşük Olmasının Nedenleri • Kadınların çalışma hayatına girmesi • Aile planlamasının yaygın olması • Eğitim düzeylerinin yüksek olması • Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi • Şehirleşme oranının yüksek olması
Üst