metamorfik kayaçlar

 1. C

  Gnays

  Gnays : Granitin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşan metamorfik (başkalaşım) bir kayaç.
 2. C

  Şist

  Şist: İyi derecede metamorfizma geçirmiş yapraksı yapıdaki metamorfik kayaç türü (Mika şist, talk şist, killi şist v.b).
 3. C

  Kayaçlar ve Sınıflandırılması - Sunu

  Kayaçlar ve Sınıflandırılması - Sunu Kayaçlarının sınıflandırılması ve özellikleri konusunda hazırlanmış bir sunum. İndir: http://yadi.sk/d/Af79EDen488yu Hazırlayan: Gökmen ÖZER
 4. A

  Kayaçlar (Sunu)

  Kayaçlar (Sunu) Kayaçlar konusunda Mehmet Ali Ercan hocamız tarafından hazırlanmış sunu. Boyut: 35,9 Mb İndir:Topoğrafya ve Kayaçlar Sunu
 5. C

  Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları

  Dış Püskürük Kayaç (Bazalt, Andezit, Volkan camı (Obsidiyen), Tüf) Fotoğrafları Bazalt Andezit Volkan camı (Obsidiyen Tüf
 6. C

  İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları

  İç Püskürük Kayaç (Granit, Siyenit, Diorit ve Gabro) Fotoğrafları Granit Siyenit Diorit Gabro
 7. A

  Yer kabuğunu Oluşturan Taşlar

  Yerkabuğunu Oluşturan Taşlar Yerkabuğunun ana malzemesi taşlardır. Çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddelere taş ya da kayaç denir. Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni magmadır. Ancak bu taşların bir kısmı bazı olaylar sonucu değişik özellikler...
Üst