lös


  1. C

    Lös Topraklar

    Lös Topraklar: Rüzgârların taşıyıp biriktirdiği ince taneli malzemelerin oluşturduğu topraklardır. Genellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde rastlanır. Mineral yönüyle zengindir. Kolay aşındırılabilen topraklardır.
  2. C

    Taşınmış Topraklar

    Taşınmış Topraklar: Dış kuvvetlerin etkisiyle aşınarak, taşınan maddelerin çukur yerlerde veya düz yerlerde birikmesiyle oluşan topraklardır. Bu toprakların ortak özelliği mineral maddelerce zengin olmalarıdır. Belli başlı taşınmış topraklar: • Alüvyonlar - Akarsuların taşıyıp biriktirdiği...
Üst