linyit

 1. C

  Kömür

  Kömür : Bitkiler öldükten sonra bakteriler etkisiyle değişime uğrar. Eğer su altında kalarak değişime uğrarsa, C (karbon) miktarı artarak kömürleşme başlar. C miktarı % 60 ise turba, C miktarı % 70 ise linyit, C miktarı % 80 – 90 ise taş kömürü, C miktarı % 94 ise antrasit adını alır.
 2. C

  Türkiye Linyit Sahaları Rezerv Haritası

  Türkiye Linyit Sahaları Rezerv Haritası Kaynak: www.mta.gov.tr İndir: http://yadi.sk/d/k1NWsi0KQuDai
 3. C

  Türkiye Linyit Yatakları Haritası

  Türkiye Linyit Yatakları Haritası Harita Adresi: http://www.berkaymadencilik.com.tr/linyit.jpg
Üst