limivorlar


  1. C

    Limivorlar

    Limivorlar : Besinlerini sediment (çökeller) içinden toplayan canlılar grubu.
Üst