lignin


  1. C

    Lignin

    Lignin: Bitkide kök ve gövdenin sert ve odunsu yapısını oluşturan madde.
Üst