lığlı toprak


  1. C

    Lığlı Toprak

    Lığlı Toprak : Akarsuların taşıyıp yığdığı kum, mil, kil ve çakıllardan oluşan toprak. Alüvyonlu toprak.
Üst