kpss coğrafya


 1. A

  Türkiye'nin Coğrafi Konumu

  KPSS Coğrafya - Türkiye'nin Coğrafi Konumu Herhangi bir noktanın dünya üzerinde ki yerine coğrafi konum denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik konum: Dünya üzerindeki herhangi bir yerin enlem ve boylam derecelerine belirlenen konumuna matematik konum denir. Buna göre Türkiye...
 2. A

  Türkiye’nin Matematik Konumu ve Sonuçları

  KPSS Coğrafya - Türkiye’nin Matematik Konumu ve Sonuçları Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26°-45° Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye Ekvator’un kuzeyinde ve Greenwich’in doğusunda bulunan bir ülkedir. Matematik konumuna bağlı olarak Türkiye Kuzey...
 3. A

  Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları

  KPSS Coğrafya - Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları • Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. • Farklı kültürlerin kurulduğu, Dünya’nın en eski kültür hazinelerine sahiptir. • Türkiye Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır. • Dünya’da en...
 4. A

  Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası

  KPSS Coğrafya - Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası Bütün jeolojik zamanların görüldüğü ülkemizde bu dönemlere ait iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş değişik yer şekilleri görülmektedir. Alp orojenez kuşağında yer alan Türkiye’de jeolojik zamanlarda meydana gelen olaylar şunlardır: 1. ZAMAN...
 5. A

  Türkiye'nin Yeryüzü Şekillerinin Genel Özellikleri

  KPSS Coğrafya - Türkiye'nin Yeryüzü Şekillerinin Genel Özellikleri - Türkiye, Alp-Himalaya kıvrım kuşağında yer alan oldukça engebeli ve yüksek bir araziye sahiptir. - Türkiye ortalama yükseltisi fazla ve engebeli bir ülkedir. Buna bağlı olarak; Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark...
 6. A

  Türkiye’nin Dağları

  KPSS Coğrafya - Türkiye’nin Dağları a) Orojenez Sonucunda Oluşan Dağlar Orojenez, dağ oluşumu demektir. Dış kuvvetler aşındırdıkları materyalleri jeosenklinallerde (deniz ve okyanus tabanlarında) biriktirir. Bu birikim sonucunda oluşan tortul tabakaların yan basınçlara uğramasıyla kıvrılarak...
 7. A

  Türkiye’nin Platoları

  KPSS Coğrafya - Türkiye’nin Platoları Akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan hafif dalgalı düzlüklere plato denir. Ülkemizde platolar geniş alan kaplar. Bunun temel nedeni Türkiye’nin üçüncü jeolojik zaman sonlarında toptan yükselmeye uğramasıdır. Türkiye’de...
 8. A

  Türkiye’nin Ovaları

  KPSS Coğrafya - Türkiye’nin Ovaları Çevresine göre alçakta kalmış geniş düzlüklere ova denir. Ovalar oluşumlarına göre kıyı ovaları ve iç ovalar olmak üzere ikiye ayrılır. 1- Kıyı Ovaları (Deltalar): Akarsuların aşındırarak taşıdıkları alüvyonları deniz kıyısında biriktirmesi ile oluşan...
 9. A

  Türkiye'de Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Bir yatak içerisinde belli bir eğim boyunca akan sulara akarsu denir. Yeryüzünün şekillenmesinde en etkili dış kuvvet akarsulardır. Yüksek ve engebeli bir ülke olması, iklim özellikleri ve coğrafi konumundan dolayı Türkiye’de...
 10. A

  Türkiye'de Karstik Yer Şekilleri

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Karstik Yer Şekilleri Kalker (alçıtaşı), jips (kireçtaşı), kaya tuzu, dolomit ve tebeşir gibi sular tarafından çözünebilen kayaçlar üzerinde meydana gelen şekillere karstik şekiller denir. Karstik şekillerin oluşumunda; kayaçların yapısal özelliği, iklim, zaman, eğim...
 11. A

  Türkiye'de Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri Buzul şekilleri kutuplar ve kutuplar yakın yerlerde yaygındır. Türkiye’nin matematik konumundan dolayı kıyı kesimlerde buzul şekilleri görülmez. Buzul şekillerine sadece yüksek dağların zirvesinde rastlanır. Bu nedenle Türkiye’de...
 12. A

  Türkiye'de Rüzgârların Oluşturduğu Yer Şekilleri

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Rüzgârların Oluşturduğu Yer Şekilleri Rüzgârlar kurak ve yarı kurak bölgelerde etkili olan bir dış kuvvettir. Bu nedenle Türkiye’de rüzgârların oluşturduğu şekiller yaygın değildir. Ülkemizde rüzgârların oluşturduğu şekillere İç Anadolu’da Karapınar (Konya)...
 13. A

  Türkiye'de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri Dalga ve akıntılar Türkiye kıyılarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. Dalgalar dağların kıyıya paralel uzandığı dik kıyılarda aşındırma, sığ kıyılarda ise biriktirme yaparlar. 8333 km kıyı uzunluğuna sahip ülkemizde...
 14. A

  Türkiye'de Kıyı Tipleri

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Kıyı Tipleri Türkiye’de görülen başlıca kıyı tipleri şunlardır: Boyuna Kıyılar: • Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde oluşan bu kıyılar oldukça sade bir görünüme sahiptir. • Türkiye’de dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında görülür...
 15. A

  Türkiye'de Heyelan

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Heyelan Ana kaya üzerindeki toprak kütlesinin eğim boyunca yer değiştirmesine toprak kayması, toprak kütlesiyle birlikte ana kayanında eğim boyunca yer değiştirmesine heyelan denir. Heyelan oluşumunda etkili olan başlıca faktörler şunlardır: • Eğimin fazla olması...
 16. A

  Türkiye'de Toprak Erozyonu ve Erozyondan Korunma Yolları

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Toprak Erozyonu ve Erozyondan Korunma Yolları Toprağın üst kısmının dış kuvvetler tarafından aşındırılıp taşınması olayına erozyon denir. Dış kuvvetlerden sular ve rüzgâr erozyonu ortaya çıkaran en önemli faktörlerdir. Dış kuvvetlerin etkisiyle insan müdahalesi...
 17. A

  Türkiye'de Depremler ve Türkiye'deki Deprem Kuşakları

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Depremler ve Türkiye'deki Deprem Kuşakları Yer kabuğunda değişik faktörlerin etkisiyle meydana gelen sarsıntılara deprem denir. Depremler oluşum bakımından üçe ayrılır. Çöküntü Depremleri: Karstik alanlarda yer altında erimelerle oluşan boşlukların, yer altı...
 18. A

  Türkiye'nin İklimini Etkileyen Faktörler

  KPSS Coğrafya - Türkiye'nin İklimini Etkileyen Faktörler TÜRKİYE’NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1) Matematik Konumunun Etkileri Türkiye 36°-42° kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır. Buna göre Türkiye ekvatorun kuzeyinde orta (ılıman) kuşakta yer almaktadır...
 19. A

  Türkiye'de Sıcaklık

  KPSS Coğrafya - TÜRKİYE’NİN İKLİM ELEMANLARI A. TÜRKİYE’DE SICAKLIK Türkiye’de sıcaklığın dağılışını etkileyen temel faktörler şunlardır. Enlem: Bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığına enlem denir. Enlem etkisinden dolayı Türkiye’de güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Ancak bazı...
 20. A

  Türkiye'de Basınç ve Rüzgârlar

  KPSS Coğrafya - TÜRKİYE’NİN İKLİM ELEMANLARI B. TÜRKİYE’DE BASINÇ VE RÜZGÂRLAR Türkiye’de farklı dönemlerde etkili olan basınç merkezleri ve rüzgârlar sıcaklığın dağılışına etki etmektedir. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle kutupsal, tropikal hava kütlelerinin ve gezici basınç merkezlerinin...
Üst