kıyı tipleri

 1. C

  Fiyort Kıyılar

  Fiyort Kıyılar: Buzul vadilerin deniz suları altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir. Fiyort kıyı tipinin bulunduğu bölgelerde çok sayıda koy, körfez ve yarımada meydana gelir. Bu kıyı tipine İskandinavya kıyılarında rastlanılır. Türkiye’de fiyort kıyılar görülmez. Çünkü matematik konumundan...
 2. C

  Delta Kıyıları

  Delta Kıyıları : Sürekli olarak deltaların geliştiği sahalarda bulunan kıyı tipidir.
 3. C

  Dalmaçya Kıyıları

  Dalmaçya Kıyıları: Kıyıya paralel uzanan dağlar arasındaki vadilerin deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sular altında kalmasıyla oluşan kıyılardır. Dağların yüksekte kalan kısımları kıyıya paralel uzanan adaları oluşturur. Hırvatistan’ın (Eski Yugoslavya) Adriyatik denizi kıyıları dalmaçya...
 4. C

  Haliçli (Estuar) Kıyılar

  Haliçli (Estuar) Kıyılar: Gel-git olayının etkili olduğu yerlerde akarsu ağızlarında oluşan kıyılardır. Batı Avrupa kıyılarında yaygındır. Hamburg ve Londra limanları en önemli haliçlerdir. Dünya’nın en büyük halici Hamburg halicidir. Türkiye kıyılarında gel git görülmediği için bu tip kıyılara...
 5. C

  Estuar Kıyılar

  Estuar Kıyılar: Gel-git olayının etkili olduğu yerlerde akarsu ağızlarında oluşan kıyılardır. Batı Avrupa kıyılarında yaygındır. Hamburg ve Londra limanları en önemli haliçlerdir. Dünya’nın en büyük halici Hamburg halicidir. Türkiye kıyılarında gel git görülmediği için bu tip kıyılara...
 6. C

  Limanlı Kıyılar,

  Limanlı Kıyılar: Alçak kıyılardaki geniş vadilerin sular altında kalması ve bunların önünün kıyı setleriyle kapatılarak, açık deniz etkilerine karşı korunaklı koylar haline getirilmesi sonucu oluşan kıyılardır. Dünya'daki en iyi örnekleri, Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarında ( Odesa ve Dinyeper...
 7. C

  Mercan (Resif) Kıyıları

  Mercan (Resif) Kıyıları: Tropikal bölgelerde sığ denizlerde yaşayan mercanların üst üste birikmesi ile oluşturdukları kıyılardır. Bu kıyılar sıcak kuşakta görülür. Resifin oluşum şekline göre kenar resifi, set resifi ve atoller olarak alt tiplere ayrılır. Örnek: Mercan adaları kıyıları...
 8. C

  Boddenli Kıyılar

  Boddenli Kıyılar: Buzul aşındırması ve taşımsı sonucunda moren yığınları önünde oluşmuş buzul çanaklarının bir kısmı sular altında kalmasıyla oluşan kıyılardır.
 9. C

  Boyuna Kıyılar

  Boyuna Kıyılar: Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı kıyı tipidir. Boyuna kıyıların özellikleri: - Bu kıyı tipinde; dağlar denize paraleldir. - Dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyıda girinti-çıkıntı son derece azdır. - Kıta sahanlığı (şelf) dardır. - Doğal liman, koy ve körfez sayısı...
 10. C

  Resif Kıyıları

  Resif Kıyıları: Tropikal bölgelerde sığ denizlerde yaşayan mercanların üst üste birikmesi ile oluşturdukları kıyılardır. Bu kıyılar sıcak kuşakta görülür. Resifin oluşum şekline göre kenar resifi, set resifi ve atoller olarak alt tiplere ayrılır. Örnek: Mercan adaları kıyıları (Avustralya...
 11. C

  Ria Tipi Kıyılar

  Ria Tipi Kıyılar: Deniz sularının yükselmesi ya da karaların alçalması (çökmesi) sonucu kıyıya dik uzanan vadilerin aşağı kesimlerinin deniz sularının altında kalması sonucu oluşmuş kıyılardır. Dünya'da en güzel örnekleri, Güneybatı İrlanda ve Kuzeybatı İspanya'da görülür. Türkiye'de Güneybatı...
 12. C

  Enine Kıyılar

  Enine Kıyılar: Kıyı çizgisine dik uzanan dağların çökmesi ve çöken dağlar arasındaki çukurlukların deniz suyu altında kalmasıyla oluşan kıyılardır. Enine kıyıların özellikleri: -Bu kıyı tipinde dağlar denize dik uzanır. -Girintisi ve çıkıntısı fazla olan kıyı tipidir. -Doğal liman, koy ve...
 13. C

  Alçak Kıyılar

  Alçak Kıyılar: Geniş ovaların bulunduğu yerlerdeki kıyı tipidir. Bu kıyı tipinde kıyı çizgisi genellikle düz olup, kıyı okları ve kıyı setleri fazladır. Alçak kıyıların özel bir tipi Watt tipi kıyılardır.
 14. C

  Alüvyal Yelpazeli Kıyı

  Alüvyal Yelpazeli Kıyı : Birikinti yelpazelerinin geliştiği alanlarda görülen kıyı tipidir.
 15. C

  Skyer Kıyılar

  Skyer Kıyılar: Buzullarının oluşturduğu hörgüç kayalar ile moren depoların oluşturduğu tepelerin sular altında kalmasıyla, yüzlerce adacıktan oluşan kıyı tipidir. En güzel örnekleri Norveç ve Güney Şili kıyılarında görülür. Türkiye’de skyer kıyılar görülmez. Çünkü matematik konumundan dolayı...
 16. C

  Cepli Kıyı

  Cepli Kıyı: Kıyı aşınım düzlüğünün genişlemesi, böylece dalga Aşındırmasının, dolayısıyla falez gerilemesinin yavaşlaması nedeniyle falez önünde kıyı depolarının oluşması.
 17. C

  Volkanik Kıyılar

  Volkanik Kıyılar: Volkanizmaya bağlı olarak meydana gelen adaların kıyı tipidir. Her taraftan dalga aşındırmasına uğrayan volkanik kıyılarda gelişkin falezler ve dar kıyı aşınım düzlüğü vardır. En güzel örnekleri Hawai ve Endonezya adaları kıyılarında görülmektedir.
 18. C

  Watt Tipi Kıyılar

  Watt Tipi Kıyılar: Gel-git olayının etkili olduğu yerlerde deniz suyunun yükselmesi sırasında su altında kalan, sular çekildikten sonra yüze çıkan kıyılardır. Batı Avrupa kıyılarında görülür.
 19. A

  Türkiye'de Kıyı Tipleri

  KPSS Coğrafya - Türkiye'de Kıyı Tipleri Türkiye’de görülen başlıca kıyı tipleri şunlardır: Boyuna Kıyılar: • Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde oluşan bu kıyılar oldukça sade bir görünüme sahiptir. • Türkiye’de dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında görülür...
 20. B

  Gel-Git olayı deniz kıyılarını nasıl etkiler? Türkiye kıyılarında neden gel-git görülmez

  Gel-Git olayı deniz kıyılarını nasıl etkiler? Türkiye kıyılarında neden gel-git görülmez 1. Akarsu ağızlarında delta oluşumu engellenir. Çünkü akarsuyun getirdiği malzemeler gel-git etkisiyle denizlere taşınır. 2. Akarsu vadilerinin ağızlarının tıkanması önlenir. 3. Kıyı kirlenmesi önlenir...
Üst