kayaçlar

 1. C

  Gnays

  Gnays : Granitin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşan metamorfik (başkalaşım) bir kayaç.
 2. C

  Çakıl Kayaç

  Çakıl Kayaç: Köşeli ya da yuvarlak çakılların doğal bir çimento ile birbirine kenetlenmesinden oluşan tortul kayaç.
 3. C

  Çakılkaya

  Çakılkaya: Konglomera. Çakılların, doğal bir çimento ile birleşmesinden doğmuş bir taş çeşidi.
 4. C

  Çakmaktaşı (Silex)

  Çakmaktaşı (Silex) : Denizlerde eriyik halde bulunan silisyum dioksitin (SİO2) çökelmesi ile oluşan taştır. Kahverengi, gri, beyaz, siyah renkleri bulunur. Çok sert olması ve düzgün yüzeyler halinde kırılması nedeniyle ilkel insanlar tarafından alet yapımında kullanılmıştır.
 5. C

  Filat

  Filat: Kil taşının yüksek sıcaklık ve basınç sonucu değişime uğraması sonucu ortaya çıkan taş türüdür.
 6. C

  Damtaşı

  Damtaşı: Mavi ya da kül renginde, şistleşmiş, düz ve ince yapraklar durumunda bulunan, su geçirmeme özelliği nedeniyle dam örtüsü olarak kullanılabilen kayaç.
 7. C

  Oltu Taşı

  Oltu Taşı: Erzurum’un Oltu ilçesinde çıkarılan genellikle siyah, koyu kahverengi ve sarı renklerde bulunan bir tür linyit.
 8. C

  Obsidyen (Volkan Camı)

  Obsidyen (Volkan Camı) :Siyah, kahverengi, yeşil renkli ve parlak dış püskürük bir taştır. Magmanın yer yüzüne çıktığında aniden soğuması ile oluşur. Bu nedenle camsı görünüme sahiptir.
 9. C

  Petrografi

  Petrografi: Kayaçları inceleyen bilim dalına petrografi denir.
 10. C

  Asit Volkan Kayaçları

  Asit Volkan Kayaçları : Mantonun üst kısmındaki lavların çıkmasıyla oluşup bünyelerinde %60 dan fazla SİO2 ihtiva eden kayalardır.
 11. C

  Sipolen

  Sipolen: Sadece kalsit oluşmuş doğal çimentolarla birleşip donmuş kayaçlardır.
 12. C

  Kayaç Döngüsü

  Kayaç Döngüsü: Başlangıçta bütün kayaçların kökeni magmadır (püskürük kayaç) Ancak bunların ayrışması, ufalanması, aşınması ve taşınıp biriktirilmesi (tortul kayaçlar), basınç ve ısı altında değişime uğraması (başkalaşım kayaçları) çeşitli kayaç gruplarını oluşturur. Bunlar daha sonra eriyerek...
 13. B

  Dünya Mineral Haritası

  Dünya Mineral Haritası Harita Adresi: http://www.mapsofworld.com/world-mineral-map.htm
 14. F

  Tor Topoğrafyası

  Tor Topoğrafyası Tor: Bir coğrafya terimi: Çok miktarda mağmanın yerkabuğunun içinde katılaşması sonucu batolit denilen çok büyük derinlik kayaçları oluşur. üstteki kayaçların aşınması sonucu genellikle granitten oluşan batolitler yüzeye çıkar. batolitin yüzeye çıkan kısımına tor denir. Asit...
 15. C

  Kayaçlar ve Sınıflandırılması - Sunu

  Kayaçlar ve Sınıflandırılması - Sunu Kayaçlarının sınıflandırılması ve özellikleri konusunda hazırlanmış bir sunum. İndir: http://yadi.sk/d/Af79EDen488yu Hazırlayan: Gökmen ÖZER
 16. A

  Kayaçlar (Sunu)

  Kayaçlar (Sunu) Kayaçlar konusunda Mehmet Ali Ercan hocamız tarafından hazırlanmış sunu. Boyut: 35,9 Mb İndir:Topoğrafya ve Kayaçlar Sunu Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
Üst