karstik arazi

 1. C

  Çökme Dolini

  Çökme Dolini : Yeraltında bulunan mağara sistemlerinin tavanlarının incelerek çökmesi ile oluşan karstik şekillerdir. Çökme dolinleri, derinliklerinin fazla oluşu, yamaçlarının eğimli oluşu ve tabanlarındaki iri bloklar halinde maddeler bulunması nedeniyle erime dolinlerinden kolayca ayırt...
 2. C

  Damlataş

  Damlataş: Mağaraların tavanlarına kadar sızan yer altı suları, tavan çatlaklarından mağara tabanına düşerken taşıdığı CO2 gazı uçar ve yerinde kireç taşı tortulları birikir. Bu birikimin bir kısmı sarkar buna sarkıt denir, bir kısmıda dikine yükselir buna da dikit denir. Damlataş da bu iki...
 3. C

  Karstlaşma

  Karstlaşma: Kireçtaşlarının karbondioksitli sularla erimesi ve bu erimeden dolayı oluşan topoğrafya şekillerinin ortaya çıkmasıdır.
 4. C

  Karst Topoğrafyası

  Karst Topoğrafyası : Kireç taşlarının erimesi ve suda eriyik haldeki kireçlerin tekrar birikmesi sonucunda oluşan ve buna ait şekilleri kapsayan arazi.
 5. C

  Kör Vadi

  Kör Vadi: Karstik bölgelerde karstlaşma ile oluşan, inişi olmayan ve bir süre sonra kesintiye uğrayan oluklar.
 6. C

  Karstik Sular

  Karstik Sular: Kalker (kireçtaşı), kaya tuzu, jips, gibi suda kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilere Karstik Arazi denir. Bu kayaçların arasında bulunan yeraltı sularına Karstik Sular denir. Bu suların karstik kayaçları şekillendirmesiyle oluşan coğrafi şekillere karstik şekiller denir...
 7. C

  Karstik Şekiller

  Karstik Şekiller: Kalker (kireçtaşı) , kaya tuzu, jips, gibi suda kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilere Karstik arazi denir. Bu kayaçların arasında bulunan yeraltı sularına karstik sular denir. Bu suların karstik kayaçları şekillendirmesiyle oluşan coğrafi şekillere karstik şekiller...
 8. C

  Karstik Arazi

  Karstik Arazi: Kalker (kireçtaşı) , kaya tuzu, jips, gibi suda kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilere karstik arazi denir. Bu kayaçların arasında bulunan yeraltı sularına karstik sular denir. Bu suların karstik kayaçları şekillendirmesiyle oluşan coğrafi şekillere karstik şekiller...
 9. C

  Türkiye'deki Karstik Arazilerin Dağılışı Haritası

  Türkiye'deki Karstik Arazilerin Dağılışı Haritası
Üst