kalıcı kar sınırı

  1. C

    Kalıcı Kar Sınırı

    Kalıcı Kar Sınırı: Kutuplar çevresinde ve dağların yüksek kısımlarında hava sıcaklığı düşük olduğundan yağışlar kar biçimindedir. Yoğun karların tümü yıl içinde eriyemez. Erimeden kalan bu karlara kalıcı kar ya da toptağan kar denir. Kalıcı karların başladığı yüksekliğe kalıcı kar sınırı denir.
  2. A

    Kalıcı Kar Sınırını Belirleyen Faktörler Nelerdir?

    Kalıcı kar sınırı enleme, yükseltiye ve bakı durumuna bağlı olarak değişir. Ekvatordan kutuplara gidildikçe kalıcı kar sınırı deniz seviyesine yaklaşır. Kalıcı kar sınırı Ekvator'da 5000-6000 m, orta enlemlerde 2000-3000 m, kutuplara yakın alanlarda 2000-1000 m kutuplarda ise deniz...
Üst