izostatik denge


  1. A

    İzostatik Denge Nedir?

    İzostatik Denge Nedir? İzostasi grekçe "izos" eşit, "statis" stabilite, kararlılık kelimelerinin birleşmesi ile oluşur. Farklı yoğunluk ve kalınlıktaki büyük yerkabuğu parçaları kıvamlı bir sıvı olan mantonun üzerinde yüzer durumdadır. Bu yerkabuğu parçaları, yoğunlukları ve özellikle...
Üst