il ile şehir arasındaki fark nedir?

  1. A

    İl İle Şehir Arasındaki Fark Nedir?

    İl ile şehir kavramları farklıdır. İl idari bir birim, şehir ise ilin merkezidir. Yani il toprakların tamamına verilen ad, şehir ise ilin merkezi olan kenttir. Türkiye'de genel olarak illerin ve merkezlerinin ismi aynıdır. Ancak bazı illerimizin il adları ile il merkezlerinin adları farklıdır...
Üst