iklim değişikliği

  1. A

    İklim Değişikliğinin Türkiye Üzerindeki Etkileri

    İklim Değişikliğinin Türkiye Üzerindeki Etkileri Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin etkileri yalnız küresel olmadığı gibi, bunlarla da sınırlı değildir. Geçmişteki iklim değişikliklerinde olduğu gibi, bölgesel ve zamansal farklılıklar oluşabilecektir: Örneğin, gelecekte dünyanın bazı...
  2. A

    Küresel Isınma Ve Küresel İklim Değişimi

    İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. Sera Gazlarının Tanıtımı 3. Kürsel Isınmanın Kanıtları 4. Kürsel Isınmanın Ekolojik Sonuçları 5. Kürsel Isınma ve Küresel İklim Değişimine Karşı alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi İçin Yapılan Uluslar arası Toplantılara İlişkin Kronolojik Açıklamalar 6. Ekolojik...
Üst