hektopaskal

  1. C

    Hektopaskal (hPa)

    Hektopaskal (hPa): Hava basıncı ölçü birimidir. 1 mb’a eşittir.
Üst