haritalar


 1. C

  Geodezi

  Geodezi: Yer yuvarlağının büyüklüğü ve biçimi ile ilgili ölçme yollarını ve haritaların yapılmasında temel değerleri veren bilim dalı.
 2. C

  Çizgi (Grafik) Ölçek

  Çizgi (Grafik) Ölçek Çizgi (Grafik) Ölçek : Haritalardaki küçültme oranını çizgi grafiği üzerinde gösteren ölçek türüdür. Kesir ölçeğe göre düzenlenir ve santimetre (cm)'nin üstündeki tüm uzunluk birimleri kullanılır.
 3. C

  Harita Anahtarı

  Harita Anahtarı Harita Anahtarı: Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Her haritanın kullanım amacına göre farklı işaretler kullanılır.
 4. C

  Harita Ölçeği

  Harita Ölçeği Harita Ölçeği : Harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki aynı noktalar arasındaki uzunluğa oranıdır. Diğer bir deyişle, gerçek uzunlukları harita üzerine aktarırken kullanılan küçültme oranıdır. Ölçekler, kesir ve çizik olmak üzere ikiye ayrılır...
 5. C

  Hidrografya Haritaları

  Hidrografya Haritaları : Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeraltı suları, kaynaklar) hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla akarsuların drenaj tipi, akım miktarı, kanallar, göl sularının özellikleri, yeraltı sularının türü, kaynakların türü sayısı ve verimlilik...
 6. C

  Ebkem Harita

  Ebkem Harita: Dilsiz harita.
 7. C

  Plan

  Plan Plan: Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür büyük ölçekli haritadır. Yeryüzünün küçük bir bölümünün, büyük ölçekte çizilmiş haritası.
 8. C

  Jeomorfoloji Haritaları

  Jeomorfoloji Haritaları : Bir bölgedeki şekillenme süreci yani iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalarda faylar, yamaçlar, vadi türleri, birikinti konileri, sekiler, ovalar ve daha bir çok yer şekli taranarak gösterilir. Yer şekillerinin...
 9. C

  Atlas

  Atlas: Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi.
 10. C

  Araziden Yararlanma Haritaları

  Araziden Yararlanma Haritaları : Bir bölgede arazinin nasıl kullanıldığını gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla ekili-dikili alanların, çayır ve mera alanlarının, orman alanlarının, bölünüşü ile kayalık, bataklık gibi kullanılmayan alanlar hakkında bilgi edinilir. Tarımın türü ve tarım...
 11. C

  Lejand (Harita Anahtarı)

  Lejand (Harita Anahtarı) Lejand (Harita Anahtarı): Haritaların kenarında, haritadaki işaret ve renklerin hangi anlama geldiğini açıklayan bölüm.
 12. A

  Haritalar (SUNU)

  Haritalar (SUNU) Harita Çeşitleri Kullanım amaçlarına göre haritalar Genel haritalar Özel haritalar Haritacılığın tarihçesi ile ilgili çalışma. Boyut: 43.3 MB İndir: Haritalar (SUNU) Hazırlayan: Mehmet Ali ERCAN
Üst