harita

 1. C

  Harita

  Harita: Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir.
 2. C

  Toprak Haritaları

  Toprak Haritaları : Bir bölgenin toprak özellikleri ve dağılışları hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalardan, yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesi, buna bağlı olarak topraklardan daha iyi verim alınabilmesi gibi bir çok konuda yararlanılır.
 3. C

  Kroki

  Kroki: Herhangi bir yerin, kuşbakışı görünüşünün ölçeksiz ve kabataslak olarak bir düzleme aktarılmasıdır.
 4. K

  Türklerde Haritacılık

  Türklerde Haritacılık Türk edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip Kaşgarlı Mahmut, "Divân-ü Lûgati't Türk" adlı eserinde Türkçenin, Arapça kadar zengin hatta daha üstün bir dil olduğunu belirtmiştir. Kaşgarlı Mahmut XI. yüzyılda Türk dili üzerine giriştiği bu coğrafî keşifte, Orta Asya'nın...
 5. C

  Portolan Haritası

  Portolan Haritası Doğu Akdeniz'i gösteren portolan tarzı bir harita. Joan Oliva'ya atfedilmiş, yaklaşık 1590 yapımı. Portolan haritası, 14. ve 15. yüzyıl'da Avrupa'da kullanılan, kıyılar ve limanlara dair bilgiler içeren el yazması denizcilik haritalarıydı. İtalyanca "liman" anlamına gelen...
 6. C

  De Virga Haritası

  De Virga Haritası De Virga Haritası De Virga Haritası, 1411 ile 1415 yılları arasında Venedikli Albertinus de Virga tarafından çizilen dünya haritası. Harita Dairesel olan haritanın çapı 410mm’dir. 696x440mm ölçülerindeki bir parşömenin üzerine çizilmiştir. Haritanın yanında bir takvim ve...
 7. C

  Harita Bilgisi

  HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır: 1. Kuşbakışı olarak...
Üst