hakkâri


 1. P

  Hakkâri’nin Komşu İllere Uzaklığı

  Hakkâri’nin Komşu İllere Uzaklığı Hakkâri’nin sınır komşusu olduğu iller; • Şırnak • Van Hakkâri ile Şırnak arası kaç km’dir? Hakkâri ile Şırnak arası mesafe 197 km’dir. Hakkâri ile Van arası kaç km’dir? Hakkâri ile Van arası mesafe 207 km’dir. İller arasındaki mesafe verileri...
 2. F

  Hakkari İli Maden Haritası

  Hakkari İli Maden Haritası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hakkari İli Maden Haritasını buradan kurumun kendi sitesine giderek indirebilirsiniz.
 3. A

  Hakkâri’nin Coğrafi Koordinatları Nedir?

  Hakkâri’nin Matematik Konumu Hakkâri; 36° 57' 46.3"N 37° 48' 18.6"N Kuzey enlemleri 43° 17' 40.0"E 44° 48' 55.1"E Doğu boylamları arasında yer alır. Hakkâri’nin Enlem ve Boylamı 37° 34' 38.6"N - 43° 44' 12.2"E Hakkâri’nin Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri 37.577387, 43.736715...
 4. A

  Hakkari'nin Komşu İlleri

  Hakkari'nin Komşu İlleri Hakkari'nin Çevresindeki İller Hakkari ili; Doğu Anadolu Bölgesi'nin Hakkari Bölümünde yer almaktadır. Hakkari'nin sınır komşusu iller şunlardır; Güneyden Irak, Doğudan İran, Kuzeyden Van, Batıdan Şırnak illeriyle çevrilidir. Hakkari'ye sınır komşusu olan illerin...
 5. F

  Hakkâri’nin Coğrafi Konumu

  Hakkâri’nin Coğrafi Konumu Hakkâri İli, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu ucunda 42° 10' ve 44° 50' doğu boylamları ile 36° 57' ve 37° 48' kuzey enlemleri arasında yer alan bir sınır ilidir. İl merkezinin denizden yüksekliği 1.720 m' dir. 9.521 km²'lik il alanı, güneyden Irak, doğudan İran...
 6. F

  Hakkâri İsmi Nereden Geliyor?

  Hakkâri İsmi Nereden Geliyor? Hakkâri adı, eskiden Van gölünün güneyinde ve bir bölümü de İran’a doğru uzanan yörelere yerleşmiş “Hakkar” kabilesinin isminden gelmektedir. Arap dili, coğrafyası ve tarihlerinde bölge adı “Hakkariye” olarak geçmekte olup, “Hakkarlar’ın Şehri” anlamına...
 7. F

  Hakkâri’nin Tarihi

  Hakkâri’nin Tarihi Hakkâri adı, eskiden Van gölünün güneyinde ve bir bölümü de İran’a doğru uzanan yörelere yerleşmiş “Hakkar” kabilesinin isminden gelmektedir. Arap dili, coğrafyası ve tarihlerinde bölge adı “Hakkariye” olarak geçmekte olup, “Hakkarlar’ın Şehri” anlamına gelmektedir. Yörede...
 8. F

  Hakkari’nin Dağları

  Hakkari’nin Dağları Yeryüzü şekillerinin yaklaşık %88'ini dağların oluşturduğu Hakkâri illinde toprakların %86'sı tarıma elverişlidir. Bununla birlikte ekili - dikili alanın il alanı içindeki payı ancak %1.4’tür. Üçüncü zaman yereyleri Alp-Himalayalar'ın ülkemizdeki bağlantı kuşağı durumundaki...
 9. F

  Hakkâri’nin Platoları ve Yaylaları

  Hakkâri’nin Platoları ve Yaylaları Hakkâri il alanının, %10,3'ü platolarla kaplıdır III. Zamanının sonlarında Avrupa ve Asya dağlarının birbirlerine yaklaşmasıyla yükselen bölgede kalkerli ana yapı, iklim ve suyun etkisiyle kubbeleşmeye başlamıştır. Kubbeleşmenin başlamasıyla, toprakların, suya...
 10. F

  Hakkâri’nin Akarsuları

  Hakkâri’nin Akarsuları Hakkâri il toprakları, Dicle Havzası içersinde kalır. Dicle Irmağına katılan Büyük Zap ve Habur suları ile Büyük'a Zap karışan Avarobaşin, Şemdinli ve Hacıbey sularının havzaları da bu ana havza içinde kalmaktadır. Dicle Havzası Dicle havzası, sadece Türkiye'nin değil...
 11. F

  Hakkâri’nin Gölleri

  Hakkâri’nin Gölleri Hakkâri'de özellikle Cilo, Sat ve Karadağ üzerinde buzul ve krater gölleri bulunmaktadır. Bu dağların yaklaşık 2.600 m'den yüksek yerlerinde Özellikle kuzey yamaçlarında büyüklü, küçüklü buzul yalakları görülür. Buzul yalaklarından bazıları kapalı çanak biçimindedir...
 12. F

  Hakkâri’nin Vadileri ve Ovaları

  Hakkâri’nin Vadileri ve Ovaları Hakkâri il alanı, Dicle Irmağı'nın kolları olan Zap ve Habur Suları havzaları üzerinde yer alır. Hakkâri yöresini örten Doğu Torosların yayı, neojen otlarından aşınmış, daha sonra şiddetli yükselmelere uğramış ve kubbeleşmiştir dağlardır. Yüksek yerlerde buzul...
 13. F

  Hakkâri’nin Jeolojik Yapısı

  Hakkâri’nin Jeolojik Yapısı Hakkâri kütlesinin temelini, kuzeyde ve merkezde I. zaman kristalen şistleri, güneyde ve doğuda ise daha çok kretase eosen kalkeri oluşturur. Kütlenin güney batısı, oldukça kalın, Çimentolaşmış konglomeralar ve kırmızı kumtaşları kaplıdır. Hakkâri Dağları, Alp kıvrım...
 14. F

  Hakkâri’nin Toprak Özellikleri

  Hakkâri’nin Toprak Özellikleri Ülke genelinde etkili olan erozyon, Hakkâri il topraklarında da başta gelen sorundur. Erozyonla birlikte, ölçüsüz ve bilgisiz kullanım, ilde yaklaşık 129.000 hektar alanı çıplaklaştırılmış ve tarıma elverişsiz duruma sokulmuştur. 640.000 hektarlık tarım yapıla...
 15. F

  Hakkâri’nin İklimi

  Hakkâri’nin İklimi Hakkâri İlinde iklim, yörelere göre de değişiklikler göstermektedir. İlin yüksek kesimlerinde Doğu Anadolu'nun sert karasal iklimine yakın bir iklim tipi egemenken, ildeki vadi tabanında Akdeniz ikliminin etkisi görülmektedir. Bu iklim koşulları bitki örtüsünde de...
 16. F

  Hakkâri’nin Bitki Örtüsü

  Hakkâri’nin Bitki Örtüsü Hakkâri Dağları'nda genellikle gür bir bitki örtüsü yoktur. Ancak, dağların kuzey ve güney yamaçlarıyla vadi etekleri yer yer, orman, funda ve çalılıklarla örtülüdür. Doğal bitki örtüsün azlığına karşın dağlar, sürekli kar altında kalan kuşağa dek bütünüyle doğal orman...
 17. F

  Hakkari Cilo Buzul Gölleri

  Hakkari Cilo Buzul Gölleri Hakkari’deki buzul gölleri, belki de dünyanın en eşsiz tabiat eserleridir. Muhteşem manzarasıyla insanı kendine hayran bırakan bu nadide göllerimizde çeşitli alabalık türleri yaşar.
 18. B

  Hakkari Deprem Haritası

  Hakkari Deprem Haritası
 19. K

  Hakkari Nesiyle Meşhur?

  Hakkari Nesiyle Meşhur? Cilo ve Sat Dağları, Buzul Gölleri, Zap Suyu, Ters Lale ( Ağlayan Lale ), Şemdinli Balı, Sümbül Dağı, Hakkari Kilimleri
 20. F

  Hakkari'nin Meşhur Yemekleri

  Hakkari'nin Meşhur Yemekleri "jaji" dedikleri yabani sarmısak, taze soğan, yoğurt ve tereyağı bileşiminden yapılan çökelek kahvaltının ana malzemesini oluşturur. Ayrıca "ağavk" dedikleri, tereyağının içinde kavrulmuş un ve şekerle yapılan bir yemek de hemen her kahvaltıda yer alır. "Lalepet" de...
Üst