habitat

 1. C

  Habitat Kaybı

  Habitat Kaybı: Bir gölün kuruması gibi, habitatın tümüyle ortadan kalkması.
 2. C

  Habitat Bozulması

  Habitat Bozulması: Bir habitatın, kentleşme, tarım gibi insan etkinlikleri nedeniyle özelliklerini yitirmesi.
 3. C

  Erratik Habitatlar

  Erratik Habitatlar : Önceden mevcut olmayıp, sonradan yer yer değişimlere uğrayan ( yangın bölgeleri, volkanik bölgeler gibi ) ekolojik ortamlar.
 4. C

  Periyodik Habitat

  Periyodik Habitat : Mevsim, gün ve gel-git gibi faktörlerin etkisiyle, yaşam koşullarının değiştiği ortamlar.
 5. A

  Ekoloji Nedir?

  Ekoloji Nedir? Ekoloji, organizmalarla, içinde yaşandıkları ortamı ve bu iki varlığa ait karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalı. Bu tanımlamadaki organizmalar, diğer bir deyim ile canlılar veya canlı çevre; insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş...
Üst