göller


 1. C

  Gölet

  Gölet: Genellikle gölden küçük ve havuzdan büyük, doğal yada yapay olarak yapılmış su oluşumu.
 2. C

  Çöküntü Göl,

  Çöküntü Göl: Yer altı oyuklarının , mağaraların tavanları çökerek meydana getirmiş çanaklarda su birikmesiyle oluşan göllerdir.
 3. C

  Dağ Gölü

  Dağ Gölü: Yüksek dağların çoğunda yan yana bulunan küçük göllerdir.
 4. C

  Distrofik Göller

  Distrofik Göller: Çok düşük kireç içeriğine ve yoğun humusa sahip bundan ötürü de suyun kahverengi rengini aldığı göllerdir.
 5. C

  Eutrof Göller

  Eutrof Göller : Güneş ışınlarının dibe kadar ulaştığı oldukça sığ göller.
 6. C

  Lentik Sular

  Lentik Sular : Göller gibi durgun sular.
 7. C

  Lentisel

  Lentisel : Göllerle ilgili.
 8. C

  Limnigraf

  Limnigraf: Nehirlerde, barajlarda, göllerde, sulama kanallarında, yer altı kuyularında, taşkın kontrollerinde, atık su idaresi, kıyı dizaynı ve çevre çalışmalarında su seviyesini ölçmek için kullanılan alettir.
 9. C

  Limnik

  Limnik : Göllerle ilgili.
 10. C

  Akmaz

  Akmaz : At nalı biçiminde ve menderesli bir akarsu yatağından ayrılarak artık su geçirmeyen gölcük.
 11. C

  Sekba

  Sekba: Çöllerde veya yarı kurak bölgelerde yağışların ardından oluşan geçici sığ göllerdir.
 12. C

  Volkanik Göl

  Volkanik Göl: Volkanik patlamalar ile açılan çukurlarda oluşan göllerdir.
 13. C

  Oligotrofik Göller

  Oligotrofik Göller : Trofik düzeyi 10 metreden aşağıda olan göller.
 14. C

  Limnoloji (Göl Bilimi)

  Limnoloji (Göl Bilimi) Limnoloji (Göl Bilimi): Limnoloji, suyun kimyasını inceleyen bilim dalı olarak da bilinir, doğal ve yapay göl ve göletlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini, ekolojisini, çevreyle etkileşimlerini, içlerindeki su ve enerji akımlarını inceleyen bilim dalıdır. Kaynak...
 15. A

  Ötrifikasyon

  Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen doğal bir olay. Aşağıdaki dokümanda Ötrifikasyon'la ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. http://www.4shared.com/document/F0HbNSHe/trifikasyon.html
 16. A

  Dünya'nın En Büyük 10 Gölü

  Dünya'nın En Büyük 10 Gölü 1. Hazar Denizi veya Hazar Gölü ----- (Asya) - 371.000 km² 2. Superior Gölü ----- (Kuzey Amerika) - 83.000 km² 3. Victoria Gölü ----- (Afrika) - 68.800 km² 4. Huron Gölü ----- (Kuzey Amerika) - 60.000 km² 5. Michigan Gölü ----- (Kuzey Amerika) - 58.020 km² 6. Aral...
 17. F

  Yeryüzü 'nün En Alçak ve En Tuzlu Gölü - Lut Gölü (Ölü Deniz)

  Yeryüzü 'nün En Alçak ve En Tuzlu Gölü - Lut Gölü (Ölü Deniz) Lut Gölü veya Ölü Deniz, Yeryüzü 'nün en alçak ve en tuzlu gölü. Günümüzde akarsularla beslenmeyen ve 600 km² civarında bir alanı kaplayan Lut Gölü, Afrika-Suriye ayrımındaki en alt noktada yer alır. Göl seviyesi deniz...
 18. C

  Dünya'nın En Derin Gölü - Baykal Gölü

  Baykal Gölü Dünya'nın en derin gölüdür. Fotoğraf: Wikipedia Dünyanın en derin gölü Sibirya’nın güneyinde, Irkutsk Oblast ve Buryatya arasında yer alan Baykal Gölü’dür. “Sibirya’nın Mavi Gözü” olarak da bilinen Baykal Gölü’nün adalar hesaba katılmadan yapılan ölçümlerde hesaplanan yüzölçümü...
 19. C

  Titikaka Gölü Dünya'nın en yüksek rakımlı gölüdür.

  Titikaka Gölü Dünya'nın en yüksek rakımlı gölüdür. 8.288 kilometrekare alana sahip olan göl And Dağları'nın Altiplano adı verilen platosunda, Peru ve Bolivya arasında yer alır. Batı kıyısı Peru'ya, doğu kıyısı ise Bolivya'ya aittir. Titikaka Gölü, ticari gemilerin de çalıştığı, dünyanın en...
 20. C

  Hazar Denizi Dünya'nın en büyük gölüdür.

  Hazar Denizi Dünya'nın en büyük gölüdür. Hazar denizi, mevcut göllerin en büyüğüdür. Deniz olarak isimlendirilmesine rağmen, aslında tam karakteriyle bir göldür.169. 300 mil kare olup, deniz seviyesinden 31 metre aşağıdadır. Hazar denizini bir göl olarak kabul etmezseniz, en büyük göl...
Üst