gnays

  1. C

    Gnays

    Gnays : Granitin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşan metamorfik (başkalaşım) bir kayaç.
  2. A

    Dünya'nın en yaşlı kayacı - Acasta Gnaysları

    Dünya'nın en yaşlı kayacı - Acasta Gnaysları Dünya'da şu ana kadar bulunan en yaşlı kayaç, metamorfik yani başkalaşım kayacı olan Acasta Gnaysları'dır. Kanada'nın kuzeybatısında bulunan Great Slave Lake yakınlarındaki Acasta Gnays kompleksi'nin 4.03 milyar yıl yaşında olduğu radyometrik...
Üst