gelgit


 1. C

  Gelgit Akıntıları

  Gelgit Akıntıları: Denizlerdeki seviye değişmelerine bağlı olarak özellikle koy ve körfezler dahilinde oluşan akıntılar.
 2. C

  Haliç

  Haliç : Gelgit olayının belirgin olduğu yerlerde, bu olaydan doğan akıntıların etki yaptığı kıyılarda akarsu ağızlarının huni biçiminde genişlemiş durumu.
 3. C

  Haliçli (Estuar) Kıyılar

  Haliçli (Estuar) Kıyılar: Gel-git olayının etkili olduğu yerlerde akarsu ağızlarında oluşan kıyılardır. Batı Avrupa kıyılarında yaygındır. Hamburg ve Londra limanları en önemli haliçlerdir. Dünya’nın en büyük halici Hamburg halicidir. Türkiye kıyılarında gel git görülmediği için bu tip kıyılara...
 4. C

  Estuar Kıyılar

  Estuar Kıyılar: Gel-git olayının etkili olduğu yerlerde akarsu ağızlarında oluşan kıyılardır. Batı Avrupa kıyılarında yaygındır. Hamburg ve Londra limanları en önemli haliçlerdir. Dünya’nın en büyük halici Hamburg halicidir. Türkiye kıyılarında gel git görülmediği için bu tip kıyılara...
 5. C

  Kıyı Bölgesi

  Kıyı Bölgesi: Kıyı yakınlarında, derinliğin fazla olmadığı, sıcaklığın dalga ve gel-git etkisiyle değiştiği kıyı kuşağına denir.
 6. C

  Marometre Gözlem Merkezi

  Marometre Gözlem Merkezi: Okyanus kıyılarında gelgit genliğini ölçen istasyonlar.
 7. C

  Med

  Med: Gel-git olayında denizin yüksek veya kabarık seviyesi.
 8. C

  Büyük Gel-Git

  Büyük Gel-Git: Dünya, Ay ve Güneş dolunay ve yeniay sırasında aynı çizgi üzerinde olduklarında oluşan, genliği yüksek gel-gitler.
 9. C

  Cezir

  Cezir: Gelgit sırasında deniz çekilmesi.
 10. C

  Cezir Cereyanı

  Cezir Cereyanı: Denizdeki gelgit olayında engine doğru denizin çekilmesi sırasında beliren akıntıya verilmiş eski bir ad. Şimdi cezir cereyanı yerine Türkçe çekilme akıntısı denilmektedir.
Üst