föhn (fön) rüzgarları


  1. C

    Föhn (Fön) Rüzgarları

    Föhn (Fön) Rüzgarları: Bir yamaçtan aşağı inen hava kütlesinin sıcaklığının her 100 m de 1 °C artmasına bağlı olarak oluşan sıcak ve kuru rüzgarlardır. Bu rüzgârlar İsviçre Alplerinde en tipik şekliyle görülür. Ülkemizde ise Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanan sıradağlarda rastlanır...
Üst